Κλείσιμο
Καλάθι
Κλείσιμο

ΠΡΟΣΤΕΘΗΚΑΝ ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ:

Μερικό Σύνολο:

Στοχευμένα Οφέλη από τη λειτουργία του ΚΗΦ

Ως στοχευμένα οφέλη υπολογίζουμε:

  • Την αλλαγή της κατάστασης κινδύνου των φιλοξενούμενων παιδιών, μέσα από τις δραστηριότητες του ΚΗΦ: την μετάβασή τους από την κατάσταση υψηλού κινδύνου σε αυτήν χαμηλού ή μηδενικού κινδύνου, με αποτέλεσμα την σχολική και κοινωνική τους ενσωμάτωση και την κεφαλαιοποίηση του οφέλους στο «ταμείο» της κοινωνικής συνοχής.
  • Την αλλαγή κατάστασης των ωφελούμενων οικογενειών μέσα από τις δραστηριότητες του ΚΗΦ και την μετάβασή τους από τη αποδόμηση και τη δυσλειτουργία στην απόκτηση και άσκηση ικανοτήτων λειτουργίας, τόσο στο οικονομικό όσο και στο κοινωνικό πεδίο.
  • Την οικονομική και κοινωνική χειραφέτηση νέων και γυναικών, μέσα από τις δραστηριότητες του ΚΗΦ και της Λέσχης Νέων.
  • Την διοικητική, λειτουργική, επιστημονική ενδυνάμωση του Οργανισμού και την μετάβασή του σε θέση «πιλότου» για την μεταρρυθμισμένη-εναλλακτική λειτουργία του συστήματος παιδικής προστασίας.
  • Την αύξηση του εθελοντισμού, μέσα από τις δραστηριότητες προσέλκυσης-εκπαίδευσης-αξιοποίησης νέων εθελοντών.
  • Την συμμετοχή του γενικού πληθυσμού στην αντιμετώπιση του όλου προβλήματος της κακομεταχείρισης παιδιών, εξάπλωσης βίας και διακρίσεων, περιθωριοποίησης ευάλωτων ατόμων, κοινωνικής αποδόμησης, μέσα από τις δραστηριότητες ενημέρωσης της Δομής.