Κλείσιμο
Καλάθι
Κλείσιμο

ΠΡΟΣΤΕΘΗΚΑΝ ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ:

Μερικό Σύνολο:

Κέντρο Αναφοράς και Παροχής Συμβουλευτικής

Προσδοκώμενα αποτελέσματα

Στα αναμενόμενα αποτελέσματα από τη λειτουργία του ΚΑ/ΣΚ περιλαμβάνονται:


Α. Ως προς την επέκταση  και τη διεύρυνση των υπηρεσιών

  • Παροχή ψυχοκοινωνικής, υλικής και συμβουλευτικής υποστήριξης σε περισσότερα ευάλωτα άτομα και οικογένειες (300 άτομα/έτος).
  • Η δόμηση σταθερών συνθηκών συνεργασίας συναρμόδιων φορέων και υπηρεσιών και η διάδοση καλών πρακτικών σε στελέχη τους.
  • Αύξηση των συντονισμένων δράσεων ενημέρωσης του γενικού πληθυσμού στην Ημαθία και  σε πόλεις της Κεντρικής Μακεδονίας. Βελτίωση και διάδοση της ενημέρωσης του γενικού πληθυσμού της Κ. Μακεδονίας σε θέματα πρόληψης και αντιμετώπισης της βίας και του κοινωνικού αποκλεισμού.


Β. Ως προς την αναβάθμιση των υπηρεσιών

Η ενδυνάμωση και βελτίωση της παρεχόμενης οικογενειακής στήριξης από το Σ.Κ.