Κλείσιμο
Καλάθι
Κλείσιμο

ΠΡΟΣΤΕΘΗΚΑΝ ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ:

Μερικό Σύνολο:

Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας

Προσδοκώμενα αποτελέσματα

Στην τρέχουσα περίοδο επιχειρείται η επέκταση και αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών από το Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας με τη βοήθεια συγχρηματοδοτούμενου Προγράμματος ΕΣΠΑ («Κεντρική Μακεδονία 2014-2020»).

Στόχος είναι η απόκτηση χωρικής, εξοπλιστικής, οργανωτικής, στελεχικής, λειτουργικής και επιστημονικής επάρκειας από το Κ.Η.Φ. για τη μεγιστοποίηση της έκτασης και της ποιότητας των προσφερόμενων υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας, σε παιδιά 6-18 ετών που βρίσκονται σε κίνδυνο, σε ευπαθή άτομα και οικογένειες και στον γενικό πληθυσμό της Ημαθίας και των γειτονικών της περιοχών.


Η αναδιοργάνωση αυτή απαιτήθηκε από μία σειρά αναγκών και αναμένεται να επιφέρει ένα αξιοσημείωτο αποτέλεσμα. (δείτε περισσότερα)