Κλείσιμο
Καλάθι
Κλείσιμο

ΠΡΟΣΤΕΘΗΚΑΝ ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ:

Μερικό Σύνολο:

Στέγη Ημιαυτόνομης Διαβίωσης Νέων

Καινοτομία στη λειτουγία της Δομής:


Αντιϊδρυματική λειτουργία

Η Στέγη Ημιαυτόνομης Διαβίωσης Νέων αποτελεί τομέα των παρεχόμενων υπηρεσιών μακράς φιλοξενίας, από τον Οργανισμό της Πρωτοβουλίας για το Παιδί. Η βασική Δομή που παρέχει τον κορμό αυτών των υπηρεσιών είναι το Σπίτι της Βεργίνας.

Τα παιδιά που φιλοξενούνται στο Σπίτι της Βεργίνας, θα παραμείνουν σε αυτό μέχρι την ηλικία των 18 ετών, εκτός εάν προκύψει αναδοχή, επιστροφή στην οικογένεια ή απομάκρυνση εξαιτίας συμπεριφοράς που αντιβαίνει στον Εσωτερικό Κανονισμό.

Και οι τρεις περιπτώσεις που αναφέρθηκαν επιβεβαιώνονται σπάνια: η αναδοχή παιδιών σε ηλικία μεγαλύτερη των 15 ετών δεν παρατηρείται, τα μέλη των (δυσλειτουργικών) οικογενειών δύσκολα ανακτούν τη γονεϊκή ικανότητα, ενώ περιστατικά σοβαρής παραβατικής συμπεριφοράς δεν παρατηρούνται. Η προοπτική, επομένως, παραμονής των παιδιών στο Σπίτι, είναι μέχρι την ενηλικίωσή τους. Ο κίνδυνος ιδρυματοποίησης –και μόνο λόγω της μακράς παραμονής- είναι υπαρκτός.

Με τη λειτουργία της νέας Δομής, υπό την ευθύνη και την  εποπτεία του Σπιτιού της Βεργίνας, δίνει τη δυνατότητα σε εφήβους που συμπλήρωσαν το 16ο έτος της ηλικίας τους, να περάσουν σε άλλο πλαίσιο διαβίωσης, με μεγαλύτερους βαθμούς ελευθερίας και αυτενέργειας. Η μείωση του χρόνου παραμονής στο Σπίτι της Βεργίνας και ο συγχρωτισμός με νέους της ίδιας ηλικίας, σε ημιαυτόνομες συνθήκες ζωής, θα επιδράσουν ευεργετικά στην ψυχική ανθεκτικότητα και στην κοινωνικοποίησή τους. Επομένως, η επίδραση της νέας Δομής στην αντιϊδρυματική λειτουργία και του Σπιτιού της Βεργίνας είναι προφανής.


Συμπληρωματική λειτουργία

Πολλά παιδιά που φιλοξενούνται στο Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας της Βέροιας, βρίσκονται σε οριακή κατάσταση κινδύνου. Ακόμη και μετά από μακροχρόνια παροχή φροντίδας, που περιλαμβάνει ψυχοκοινωνική υποστήριξη σε υψηλό επίπεδο, εντατική μαθησιακή υποστήριξη, δημιουργική απασχόληση και καλλιέργεια δεξιοτήτων σε προηγμένα εργαστήρια, οι παράγοντες κινδύνου που σχετίζονται με την οικογένεια είναι μεγάλης επιρροής. Ιδίως για όσα από αυτά έχουν περάσει σε εφηβική ηλικία, ενεδρεύει ο κίνδυνος της εμπλοκής τους σε ανεπιθύμητες καταστάσεις και με ακατάλληλα άτομα. Επομένως, η ολοκλήρωση της παρεχόμενης φροντίδας από το ΚΗΦ θα ήταν σκόπιμο να περιλαμβάνει τη δυνατότητα της προστατευμένης διαβίωσης, για την περίπτωση παιδιών σε υποτροπή της κατάστασης κινδύνου που τα χαρακτηρίζει. Η τοποθέτηση αυτών των παιδιών σε δομές μακράς φιλοξενίας είναι δύσκολη, γιατί οι περισσότερες δεν δέχονται παιδιά αυτών των ηλικιών και οι διατιθέμενες θέσεις είναι ελάχιστες. Συνεπώς, η νέα Δομή θα λειτουργεί συμπληρωματικά με το Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας, περιορίζοντας τις διαρροές από αυτό και την απώλεια περιστατικών.


Εφεδρική λειτουργία

Ό,τι ισχύει για τους εφήβους του ΚΗΦ, το ίδιο ισχύει και για εφήβους που δεν φιλοξενούνται σε αυτό ή άλλες δομές ανοικτής φιλοξενίας, αλλά υφίστανται κακοποίηση-παραμέληση στο οικογενειακό πλαίσιο. Συνεπώς, η λειτουργία της νέας Δομής αποτελεί μία εφεδρική δυνατότητα φιλοξενίας νέων, για βραχέα χρονικά διαστήματα, μέχρι την παρέλευση των κινδύνων που τους απειλούν.


Πιλοτική λειτουργία

Η φιλοξενία 6 εφήβων και νέων, υπό εξαιρετικές συνθήκες υλικοτεχνικής και επιστημονικής υποστήριξης, αναμένεται να αποδώσει ενδιαφέροντα αποτελέσματα, επί των ποιοτικών δεικτών που επιδιώκονται.

Η λειτουργία της Δομής προσβλέπει στο μέλλον του θεσμού της κοινωνικής φροντίδας παιδιών σε κίνδυνο, ένα μέλλον που θα χαρακτηρίζεται από την αντιϊδρυματική λειτουργία, τη συμμετοχή της κοινότητας, την αυτόνομη διαβίωση.

Τα στοιχεία που εισάγονται εξαρχής στη λειτουργία της νέας Δομής (μοντέρνοι κανονισμοί, εξειδικευμένο και επαρκές προσωπικό όλων των ειδικοτήτων, έμφαση στην καλλιέργεια δεξιοτήτων και στην επαγγελματική αποκατάσταση, συμμετοχή εθελοντών) καθιστούν τη λειτουργία αυτή νεωτερική και πιλοτικού χαρακτήρα.