Κλείσιμο
Καλάθι
Κλείσιμο

ΠΡΟΣΤΕΘΗΚΑΝ ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ:

Μερικό Σύνολο:

Κέντρο Θεραπείας Τραύματος

Παρεχόμενες υπηρεσίες

Στο Κέντρο πιστοποιημένοι επιστήμονες (Παιδοψυχίατρος, Κοινωνικοί Λειτουργοί, Ψυχολόγοι, Ειδικοί Παιδαγωγοί, εξωτερικοί συνεργάτες Λογοθεραπευτές και Εργοθεραπευτές) εφαρμόζουν προηγμένες μεθόδους διάγνωσης και τεκμηρίωσης της κακοποίησης σε παιδιά και εφήβους, ιδιαίτερα της σεξουαλικής και αναλαμβάνουν την θεραπεία του προκληθέντος τραύματος, με συστηματική ψυχοκοινωνική υποστήριξη των θυμάτων, βελτιώνοντας και επεκτείνοντας την έως τώρα ενασχόλησή τους στον τομέα αυτόν.


Οι παρεχόμενες υπηρεσίες από τη Δομή είναι:


 1. Υποδοχή περιστατικών κακοποίησης παιδιών υπό έρευνα. Σύνταξη έκθεσης, μετά την παρακολούθηση του περιστατικού από τα μέλη της Επιστημονικής Ομάδας (πιστοποιημένοι Παιδοψυχίατρος, Κοινωνικός Λειτουργός, Ψυχολόγος).
 2. Πραγματοποίηση διαδικασίας τεκμηρίωσης της κακοποίησης με ειδικά θεωρητικά και πρακτικά μέσα και πιστοποιημένες μεθόδους. Καταγραφή της διαδικασίας. Απόδοση στη Δικαιοσύνη των στοιχείων. Συνεργασία με τις Αρχές.
 3. Πραγματοποίηση σταθερών συνεδριών με σκοπό την θεραπεία του τραύματος του παιδιού-θύματος.
 4. Καταγραφή της πορείας των περιστατικών. Τήρηση δεδομένων και εξαγωγή επιστημονικών συμπερασμάτων.
 5. Διαρκής επιστημονική ανατροφοδότηση των εμπλεκομένων στελεχών.
 6. Διάδοση καλών πρακτικών και κτηθείσας εμπειρίας σε κάθε ενδιαφερόμενο.
 7. Επιστημονικές δράσεις ενημέρωσης κοινού και επιμόρφωσης εθελοντών.

Εργαζόμενοι

Το Κέντρο διοικείται από Διευθύντρια με ειδικότητα Κοινωνικού Λειτουργού.

Εποπτεύεται επιστημονικά από επόπτη Παιδοψυχίατρο. Διαθέτει στις τάξεις του:

 • Κοινωνικό Λειτουργό
 • Ψυχολόγο
 • Παιδοψυχίατρο
 • Γραμματέα

Το Κέντρο καλύπτεται από πλευράς γενικής διοίκησης από:

 • Τον επιστημονικό υπεύθυνο του οργανισμού
 • Τον διοικητικό Διευθυντή
 • Τον οικονομικό Διευθυντή
 • Τον υπεύθυνο επικοινωνίας και διαχείρισης εθελοντών