Κλείσιμο
Καλάθι
Κλείσιμο

ΠΡΟΣΤΕΘΗΚΑΝ ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ:

Μερικό Σύνολο:

Κέντρο Αναφοράς και Παροχής Συμβουλευτικής

Έδρα-επικοινωνία

Το Κέντρο Αναφοράς και Παροχής Συμβουλευτικής (ΚΑ-ΣΚ) λειτουργεί στη Βέροια από το 2010.
Αρχικά λειτούργησε στα πλαίσια του Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας- ΚΗΦ και μετά από τρία χρόνια απέκτησε δική του στέγη.
Διεύθυνση: Βενιζέλου 46, Βέροια,  ΤΚ 59132
Τηλεφωνικό κέντρο/Fax: 23310-23700
Εmail: consultingcenter@propaidi.org

Γενικός Σκοπός της ίδρυσης

Η καταπολέμηση της κακοποίησης και παραμέλησης των παιδιών (ΚαΠα-Π), της ενδοοικογενειακής βίας, των διακρίσεων, των ανισοτήτων και της φτώχειας, που πλήττουν παιδιά και ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού, ιδιαίτερα γυναίκες-αρχηγούς μονογονεϊκών οικογενειών, στην Ημαθία και τις γειτονικές περιοχές.


Στόχοι της Δομής:

 • Η αποτελεσματική λειτουργία του συστήματος αναφοράς περιστατικού
 • Η συνέχιση, η επέκταση και η βελτίωση των υπηρεσιών παροχής υλικής, συμβουλευτικής και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης σε ευάλωτα άτομα και οικογένειες και σε άτομα του γενικού πληθυσμού
 • Η συστηματοποίηση δράσεων πρόληψης και ενημέρωσης φορέων της δικτύωσης και του γενικού πληθυσμού
 • Η βελτίωση της συνεργασίας με υπηρεσίες και οργανισμούς του χώρου και η διάδοση καλών πρακτικών
 • Η αποτελεσματική-ολοκληρωμένη αντιμετώπιση των συνεπειών από την ασκούμενη βία κατά των παιδιών, με νεωτερικές μεθόδους και στοχευμένες παρεμβάσεις.
 • Η μείωση της αντικοινωνικής συμπεριφοράς και της συνεπαγόμενης περιθωριοποίησης παιδιών δυσλειτουργικών οικογενειών.


Η λειτουργία του ΚΑ-ΣΚ επιφέρει σημαντικά γενικά οφέλη στο κοινωνικό σύνολο (βλ. περισσότερα)

Οι ομάδες στόχου του ΚΑ-ΣΚ είναι:

 • Παιδιά που έχουν υποστεί κακοποίηση,φιλοξενούμενα των Δομών.
 • Τα μέλη των οικογενειών τους.
 • Παιδιά που βρίσκονται σε κίνδυνο, μέλη δυσλειτουργικών οικογενειών.
 • Άτομα και οικογένειες με προβλήματα ή σε κρίση.
 • Ο γενικός πληθυσμός.

Το ΚΑ-ΣΚ έχει θέσει συγκεκριμένους στόχους έναντι αυτών των ομάδων, επιδιώκοντας ανάλογα αποτελέσματα και στοχευμένα οφέλη (βλ. περισσότερα)

Τα μετρήσιμα οφέλη από τη λειτουργία του ΚΑ-ΣΚ δεν είναι καθόλου αμελητέα, ιδίως μετά την αναδιοργάνωσή του. (βλ. περισσότερα)


Εμβέλεια

Περιφερειακή ενότητα Ημαθίας και περιοχές της Πέλλας και της Πιερίας για το Συμβουλευτικό Κέντρο. Επικράτεια για το Κέντρο Αναφοράς.