Κλείσιμο
Καλάθι
Κλείσιμο

ΠΡΟΣΤΕΘΗΚΑΝ ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ:

Μερικό Σύνολο:

Έδρα-επικοινωνία

Το Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας τηε Βέροιας (ΚΗΦ) λειτουργεί από τις αρχές του 2010.
Διεύθυνση: Σωτ. Πέτρουλα 7 και Χρ. Σμύρνης, Βέροια,  ΤΚ 59132
Τηλεφωνικό κέντρο: 23310-72303
Fax: 23310-72315
Εmail: daycenter@propaidi.org

Τα αποτελέσματα του έργου του ΚΗΦ (αριθμός παιδιών που φιλοξενούνται, ημέρες φιλοξενίας, μερίδες ζεστού φαγητού, υπηρεσίες που παρασχέθηκαν στον γενικό πληθυσμό και στα παιδιά κλπ) παρατίθενται στους πίνακες και στα γραφήματα που είναι διαθέσιμα.


Π.5 Στατιστικά στοιχεία εξυπηρετηθέντων από το ΚΗΦ

Πρώτη ομάδα-στόχου: Παιδιά  που  φιλοξενούνται
Δεύτερη ομάδα-στόχου: Οικογένειες  φιλοξενούμενων παιδιών
Τρίτη ομάδα-στόχου: Ευπαθή  άτομα  και  οικογένειες

Π.6 Στατιστικά στοιχεία εξυπηρετηθέντων από το ΚΗΦ

Δεύτερη ομάδα-στόχου: Οικογένειες  φιλοξενούμενων  παιδιών
Τρίτη ομάδα-στόχου: Ευπαθή άτομα και οικογένειες
Τέταρτη ομάδα-στόχου: Γενικός πληθυσμός
Παροχή ψυχοκοινωνικής  και  συμβουλευτικής  υποστήριξης