Κλείσιμο
Καλάθι
Κλείσιμο

ΠΡΟΣΤΕΘΗΚΑΝ ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ:

Μερικό Σύνολο:

Τι είναι το FRONT

Το Πολυδραστικό Κέντρο της Βεργίνας -FRONT- αποτελεί τη δυναμικότερη Δομή της ΠγτΠ. Είναι το Κέντρο Εθελοντισμού της, αλλά αναπτύσσει και δράσεις ενίσχυσης ευάλωτων ατόμων, όπως οι άνεργοι νέοι και οι γυναίκες-αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών. Το FRONT της Βεργίνας:

 • Λειτουργεί εργαστήρια εκμάθησης δεξιοτήτων και καλλιτεχνικών ικανοτήτων για εθελοντές της ΠγτΠ αλλά και για ευάλωτα άτομα που ενδιαφέρονται. Σε αυτά διδάσκουν άλλοι εθελοντές, κάτοχοι ειδικών τεχνικών και καλλιτέχνες.
 • Παράγει στα εργαστήρια - και διαθέτει προς πώληση - αντικείμενα χρηστικά και διακοσμητικά, έργα λαϊκής τέχνης και χειροτεχνίας κ.α. με σκοπό τον προσπορισμό οικονομικού οφέλους για τον Οργανισμό ή την απόκτηση ενός εισοδήματος από τους έχοντες ανάγκη δημιουργούς και τελικό στόχο την οικονομική και κοινωνική τους χειραφέτηση.
 • Αναπτύσσει δράσεις μύησης στον εθελοντισμό των μικρών μαθητών που επισκέπτονται τη Βεργίνα (και τους αρχαιολογικούς της χώρους).
 • Αναπτύσσει δράσεις ενημέρωσης του ευρέος κοινού με σκοπό την πρόληψη.
 • Συνεργάζεται με την Αρχαιολογική Υπηρεσία Ημαθίας και το τοπικό Δημοτικό Διαμέρισμα, σε προγράμματα εκπαίδευσης των μικρών παιδιών.

Η προϊούσα ανάπτυξη του όλου Οργανισμού θα πολλαπλασιάσει τις δυνατότητες που αναπτύσσονται.
Το FRONT της Βεργίνας αναπτύσσει μία ιδιάζουσα μορφή κοινωνικής οικονομίας, που με την πάροδο του χρόνου μπορεί να λάβει μεγάλες διαστάσεις.
Το FRONT της Βεργίνας διασπείρει σε όλον τον κόσμο – μέσω των επισκεπτών – τις ιδέες και το έργο του Οργανισμού και μυεί τα μικρά παιδιά στις έννοιες της αλληλεγγύης και του εθελοντισμού.Εργαστήρια-εκπαίδευση εθελοντών

Το FRONT απευθύνεται στον γενικό πληθυσμό της περιοχής, ως κέντρο δημιουργικού εθελοντισμού, εκπαίδευσης εθελοντών και ευάλωτων οικογενειών, με σκοπό την κοινωνική και οικονομική τους χειραφέτηση.
Μέσα στους σκοπούς του είναι και η παροχή ευκαιριών απασχόλησης σε ευάλωτες μητέρες-αρχηγούς μονογονεϊκών οικογενειών, μέσα από προγράμματα εκπαίδευσης και διαδικασίες παραγωγής έργων. Οι δυνατότητες του FRONT είναι:

 • Εκπαίδευση από ειδικούς 20 γυναικών/έτος στα εργαστήρια εικαστικών-καλλιτεχνικών δεξιοτήτων με σκοπό την δημιουργική απασχόληση άνεργων μητέρων-αρχηγών μονογονεϊκών οικογενειών και την παραγωγή-πώληση έργων τους από το πωλητήριό του, για τον προσπορισμό εισοδήματος.
 • Λειτουργία νέων εργαστηρίων: πηλού, κοσμήματος, κεντήματος, μικτών τεχνικών.
 • Συμβολή του πωλητηρίου του στην οικονομική αυτοτέλεια του Οργανισμού μας.


Τα τμήματα του FRONT είναι:

 1. Εμπορικό τμήμα-πωλητήριο
  Λειτουργεί για την οικονομική ενδυνάμωση, του Οργανισμού, αλλά και ευπαθών ατόμων που πλήττονται από τη φτώχεια, ανήκουν σε δυσλειτουργικές οικογένειες ή μονογονεϊκές οικογένειες και κινδυνεύουν από κοινωνικό αποκλεισμό (μπορούν να διαθέσουν προϊόντα χειροτεχνίας προς πώληση και να καρπωθούν ένα μικρό εισόδημα).
 2. Τμήμα ενημέρωσης-αύξησης κοινωνικού αντίκτυπου
  Σκοπεύει στην προώθηση του έργου της Πρωτοβουλίας για το Παιδί, με διανομή έντυπου και ηλεκτρονικού υλικού με το έργο και τις ιδέες του Οργανισμού.
 3. Τμήμα εκπαίδευσης-επιμόρφωσης εθελοντών
  Απευθύνεται σε άτομα κάθε ηλικίας, αλλά ειδικότερα στα παιδιά (από την περιοχή και εκδρομέων) για εφαρμογή του προγράμματος «Τα παιδιά βοηθούν παιδιά και μαθαίνουν για τον εθελοντισμό» που απευθύνεται σε παιδιά σχολείων από όλη τη χώρα.
 4. Εργαστήριο εικαστικών
  Εργαστήρια (πλαστικής-ζωγραφικής και άλλων) για παιδιά των Σπιτιών της Βέροιας και της Βεργίνας, τους εθελοντές του Οργανισμού και παιδιά της κοινότητας και ευπαθή άτομα, κυρίως άνεργους νέους και γυναίκες , για την εκμάθηση δεξιοτήτων.
 5. Εστία δράσεων ευαισθητοποίησης
  Σκοπεύει στην εμπέδωση της τοπικής δικτύωσης και της αύξηση της κοινωνικής βιωσιμότητας.