Κλείσιμο
Καλάθι
Κλείσιμο

ΠΡΟΣΤΕΘΗΚΑΝ ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ:

Μερικό Σύνολο:

Σπίτι της Βεργίνας

Οι κυριότερες υπηρεσίες που παρέχονται από το Σπίτι είναι:

 1. Παροχή μακράς φιλοξενίας σε παιδιά που βρίσκονται σε ανάγκη και σε κίνδυνο, κατόπιν εισαγγελικής διάταξης ή σχετικής δικαστικής απόφασης.
 2. Σίτιση καθημερινά (τέσσερα γεύματα).
 3. Ένδυση και υπόδηση.
 4. Παροχή σχολικών εφοδίων και ειδών ατομικής υγιεινής.
 5. Διενέργεια όλων των ιατρικών εξετάσεων που απαιτούνται για την αξιολόγηση της κατάστασης και του δυναμικού κάθε παιδιού.
 6. Ψυχολογική υποστήριξη των παιδιών, με τη βοήθεια Ψυχολόγου και Κοινωνικού Λειτουργού, ατομική και ομαδική.
 7. Ψυχιατρική παρακολούθηση από τον Επόπτη Παιδοψυχίατρο του Οργανισμού.
 8. Ενδυνάμωση των δεκτικών οικογενειών και οικογενειακή συμβουλευτική προς άμβλυνση/άρση των αιτίων παραμέλησης-κακοποίησης, στην ευρύτερη οικογενειακή ομάδα των παιδιών.
 9. Μαθησιακή υποστήριξη και σχολική παρακολούθηση από τους Παιδαγωγούς.
 10. Δημιουργική απασχόληση των παιδιών με τη βοήθεια ειδικών εθελοντών και του προσωπικού.
 11. Εγγραφή και συμμετοχή παιδιών σε δραστηριότητες της ΚΕΠΑ του Δήμου Βέροιας και σε δραστηριότητες ιδιωτικών σχολών (χορός, μουσική, αθλητισμός κλπ) .

12. Φροντίδα για την ατομική υγιεινή των παιδιών.

13. Ιατρική, οδοντιατρική και φαρμακευτική περίθαλψη των παιδιών.

14. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία και φυσιοθεραπεία παιδιών που παρουσιάζουν υστέρηση στην ψυχοσωματική τους ανάπτυξη.

15. Ψυχαγωγικές δράσεις, εντός και εκτός Σπιτιού.

16. Αποστολή σε κατασκηνώσεις.

17. Παροχή εξειδικευμένων γνώσεων (στοιχείων επαγγελματικού προσανατολισμού, πρώτων βοηθειών, αντιμετώπισης εκτάκτων συνθηκών κλπ).

18. Διατήρηση της επαφής με τις δεκτικές οικογένειες (προγραμματισμένες επισκέψεις).

19. Ένταξη στο σχολικό και κοινωνικό περιβάλλον της περιοχής, με διεξαγωγή κοινωνικών εκδηλώσεων, ανάπτυξη κοινωνικών σχέσεων κλπ, με ιδιαίτερη μέριμνα για την αποφυγή ιδρυματοποίησης.

20. Συμμετοχή των παιδιών στα τοπικά αθλητικά και πολιτιστικά σωματεία. Συνέργεια σε πολιτιστικές δράσεις.

21. Ανάπτυξη σχέσεων με το φυσικό περιβάλλον, σύνδεση με την αρχαιολογική υπηρεσία και μύηση των παιδιών στην ιστορική σημασία της Βεργίνας.

22. Λειτουργία εργαστηρίου εικαστικών τεχνών, μέσα στο Σπίτι, με τη συμμετοχή και παιδιών της κοινότητας.

Εργαζόμενοι  & Εθελοντές

Το Σπίτι διοικείται από Διευθύντρια με ειδικότητα Κοινωνικού Λειτουργού. Εποπτεύεται επιστημονικά από επόπτη Παιδοψυχίατρο.

Διαθέτει στις τάξεις του:

 • Κοινωνικό Λειτουργό
 • Ψυχολόγο
 • 2 Παιδαγωγούς
 • 2 εκπαιδευτές εργαστηρίων
 • 5 οικόσιτες φροντίστριες
 • Εργάζονται σε αυτό ως βοηθητικό προσωπικό 3 άτομα (μαγείρισσα, καθαρίστρια, φροντιστής-γενικών καθηκόντων).


Το Σπίτι καλύπτεται από πλευράς γενικής διοίκησης από

 • Τον επιστημονικό υπεύθυνο του οργανισμού
 • Τον διοικητικό Διευθυντή
 • Τον οικονομικό Διευθυντή
 • Τον υπεύθυνο επικοινωνίας και διαχείρισης εθελοντώνΟ ρόλος του προσωπικού είναι πολυδιάστατος. Το προσωπικό είναι ανοικτό σε νέες ιδέες, νέες προκλήσεις, νέες μορφές δράσης και λειτουργίας. Η συμμετοχή είναι ισότιμη και απαιτείται η συνεργασία για την επίτευξη των στόχων της Δομής, αλλά και των στόχων που τίθενται για το κάθε παιδί.
Η συμβολή των εθελοντών και των ανθρώπων της κοινότητας είναι εξίσου σημαντική με αυτή των επαγγελματιών, καθώς από τη θέση τους βοηθούν στη διαμόρφωση της αυτοπεποίθησης, της αυτάρκειας και της αυθεντικότερης έκφρασης των παιδιών.