Κλείσιμο
Καλάθι
Κλείσιμο

ΠΡΟΣΤΕΘΗΚΑΝ ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ:

Μερικό Σύνολο:

Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας

Έδρα-επικοινωνία

Το Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας της Βέροιας (ΚΗΦ) λειτουργεί από τις αρχές του 2010.
Διεύθυνση: Σωτ. Πέτρουλα 7 και Χρ. Σμύρνης, Βέροια,  ΤΚ 59132
Τηλεφωνικό κέντρο: 23310-72303
Fax: 23310-72315
Εmail: daycenter@propaidi.org

Δυναμικότητα - Εμβέλεια

Η δυναμικότητα του ΚΗΦ είναι 40 παιδιά, που προέρχονται από την Ημαθία και τις γειτονικές της περιοχές.


Γενικός σκοπός της ίδρυσης του ΚΗΦ

Η καταπολέμηση της κακοποίησης  και παραμέλησης των παιδιών (ΚαΠα-Π), της ενδοοικογενειακής βίας, των διακρίσεων, των ανισοτήτων και της φτώχειας, που πλήττουν παιδιά και ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού, ιδιαίτερα γυναίκες-αρχηγούς μονογονεϊκών οικογενειών.

Στόχοι της Δομής

Α. Προστασία και φροντίδα παιδιών σε κίνδυνο

Το Κέντρο παρέχει ημερήσια-ανοικτή κοινωνική φροντίδα με σκοπό:

 • Το σπάσιμο του φαύλου κύκλου της βίας με την ανάσχεση της ροής παιδιών από τη δυσλειτουργική οικογένεια και το κακοποιητικό περιβάλλον στο περιθώριο και την παραβατικότητα.
 • Την αποφυγή τοποθέτησης παιδιών σε κίνδυνο σε δομές μακράς φιλοξενίας, με παροχή εντατικής ψυχοκοινωνικής φροντίδας και την παραμονή τους στην οικογένεια, με συστηματικές παρεμβάσεις και παράλληλη στήριξη των μελών της.
 • Τη μείωση της αντικοινωνικής συμπεριφοράς και της συνεπαγόμενης περιθωριοποίησης παιδιών δυσλειτουργικών οικογενειών, την άρση του σχολικού και κοινωνικού αποκλεισμού τους, την κοινωνικοποίηση και την ένταξή τους.
 • Την αλλαγή κατάστασης κινδύνου των ωφελούμενων και τη μετάβαση από την κατάσταση υψηλού σε αυτή μηδενικού κινδύνου, με άρση-άμβλυνση των παραγόντων που τη συνιστούν.
 • Την κοινωνική ένταξη και την εμπέδωση υγιούς συστήματος αξιών, με την ένταξη σε σταθερό περιβάλλον, την ανάπτυξη σταθερών και υγιών σχέσεων, την καλλιέργεια του δυναμικού και των δεξιοτήτων των παιδιών.
 • Τη θεραπεία τραύματος από την κακομεταχείριση (ΚαΠα-Π), με παιδαγωγικά μέσα και ψυχοθεραπεία, σε συνεργασία με το Κέντρο Θεραπείας Τραύματος της Βέροιας.
Β. Στήριξη της οικογένειας

Το Κέντρο υποστηρίζει μέλη των οικογενειών των φιλοξενούμενων παιδιών με σκοπό την ενίσχυση μελών της οικογένειας που αποτελούν υποστηρικτικά πρόσωπα για τα παιδιά, προς άρση των αιτιών που δημιουργούν την οικογενειακή δυσλειτουργία.

Η λειτουργία του ΚΗΦ σαν εναλλακτικής μορφής κοινωνική φροντίδα, αποφέρει σημαντικά οφέλη στην κοινωνία και στο σύστημα παιδικής προστασίας (δείτε περισσότερα).

Οι ομάδες στόχου του ΚΗΦ είναι:

 • Παιδιά που βρίσκονται σε κίνδυνο, μέλη αποδομημένων και δυσλειτουργικών οικογενειών.
 • Τα μέλη των οικογενειών τους.
 • Άλλα παιδιά, με τα ίδια χαρακτηριστικά, που δεν φιλοξενούνται, αλλά υποστηρίζονται περιφερειακά και οι οικογένειές τους.
 • Ευπαθή άτομα (γυναίκες-αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών, νέοι άνεργοι χωρίς οικογενειακά ερείσματα).
 • Ο γενικός πληθυσμός (δράσεις ενημέρωσης).

Το ΚΗΦ έχει θέσει συγκεκριμένους  στόχους έναντι αυτών των ομάδων, επιδιώκοντας ανάλογα αποτελέσματα και στοχευμένα οφέλη (δείτε περισσότερα)

Τα μετρήσιμα οφέλη από τη λειτουργία του ΚΗΦ δεν είναι καθόλου αμελητέα, ιδίως μετά την αναδιοργάνωσή του. (δείτε περισσότερα)

Πρόληψη

Σημαντική είναι η συμβολή του ΚΗΦ στην υπόθεση της πρόληψης. Μέσα σε ένα πλαίσιο οικογενειακού χαρακτήρα επιδιώκεται η σταδιακή επανένταξη των παιδιών στο σχολικό και κοινωνικό περιβάλλον και η αποφυγή της διολίσθησής τους σε παραβατική συμπεριφορά.

Η επιτυχία του στόχου αυτού προϋποθέτει την εργασία με τα μέλη των οικογενειών τους (δείτε περισσότερα).


Εργαλεία και μέθοδοι δουλειάς

Στο ΚΗΦ χρησιμοποιούνται και επικρατούν οι πιο σύγχρονες μέθοδοι και απόψεις για την ψυχοκοινωνική ανάταξη των παιδιών που υποφέρουν. Εφαρμόζονται πιλοτικές δράσεις στα εργαστήριά του και αξιοποιούνται οι καλές πρακτικές που έρχονται από την εμπειρία της διεθνούς δικτύωσης (δείτε περισσότερα).


Εναλλακτική λειτουργία

Το μοντέλο λειτουργίας του ΚΗΦ είναι μοναδικό και αποτελεί κατ’ ουσία μία εναλλακτική μορφή αναδοχής (δείτε περισσότερα).