Κλείσιμο
Καλάθι
Κλείσιμο

ΠΡΟΣΤΕΘΗΚΑΝ ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ:

Μερικό Σύνολο:

Κέντρο Θεραπείας Τραύματος

Έδρα-επικοινωνία

Το Κέντρο Θεραπείας Τραύματος «Ιωάννης Κούσιος» εγκαινιάστηκε την 1η Νοεμβρίου 2017, σε ιδιόκτητο ακίνητο του Οργανισμού, επί της οδού Ε. Βενιζέλου 46, στη Βέροια. Το ακίνητο δώρισε ο αείμνηστος Ιωάννης Κούσιος.
Διεύθυνση: Βενιζέλου 46, ΤΚ 59131, Βέροια

Τηλέφωνο/Fax: 2331023700

E-mail: consultingcenter@propaidi.org

Γενικός σκοπός της ίδρυσης

Η καταπολέμηση της κακοποίησης και παραμέλησης των παιδιών (ΚαΠα-Π), της ενδοοικογενειακής βίας, των διακρίσεων, των ανισοτήτων και της φτώχειας, που πλήττουν παιδιά και ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού, στην Κεντρική Μακεδονία.


Στόχοι της Δομής:

  • Η τεκμηρίωση και η έγκαιρη διάγνωση της κακοποίησης –ιδίως της σεξουαλικής- με πιστοποιημένες μεθόδους από πιστοποιημένους επιστήμονες, η τεκμηρίωση αυτής, η απόδοση των περιστατικών στη Δικαιοσύνη χωρίς περαιτέρω εμπλοκή των θυμάτων σε τραυματικές διαδικασίες.
  • Η συστηματική, εντατική εξατομικευμένη θεραπεία του τραύματος που προκάλεσε η κακοποίηση, από ειδικούς επιστήμονες.

Η λειτουργία του ΚΕΘΕΤ επιφέρει σημαντικά γενικά οφέλη στο κοινωνικό σύνολο (βλ. περισσότερα)

Οι ομάδες στόχου του ΚΕΘΕΤ είναι:

Την ομάδα-στόχου του ΚΕΘΕΤ αποτελούν τα παιδιά-θύματα κακοποίησης, παιδιά-θύματα με δυσλειτουργική σεξουαλική συμπεριφορά, παιδιά με τραύμα εξ αιτίας απώλειας, εγκατάλειψης, πλήγματος από έκτακτες συνθήκες και παιδιά-μάρτυρες ενδοοικογενειακής βίας.

Η εμβέλεια του ΚΕΘΕΤ είναι η Βόρεια Ελλάδα.

Στο Κέντρο Θεραπείας Τραύματος εφαρμόζονται οι καλές πρακτικές και οι επιστημονικές γνώσεις που αποκτήθηκαν μετά από υποτροφία στο National Child Advocacy Center, in Huntsville, Alabama-USA, και από την εκπαίδευση στελεχών του στην Ελλάδα και στη Γερμανία (Caritas / Kinderdorf / Irschenberg / Muenchen). (δείτε περισσότερα)


Το ΚΕΘΕΤ έχει θέσει συγκεκριμένους  στόχους έναντι αυτών των ομάδων, επιδιώκοντας ανάλογα αποτελέσματα και στοχευμένα οφέλη. (δείτε περισσότερα)

Τα μετρήσιμα οφέλη από τη λειτουργία των ΚΕΘΕΤ δεν είναι καθόλου αμελητέα, ιδίως μετά την αναδιοργάνωσή του. 


Καινοτομία Δομής:

Η καινοτόμος λειτουργία της Δομής οφείλεται:

  • στη χρήση νέων- προηγμένων μεθόδων δουλειάς
  • στην εισαγωγή της διαδικασίας της δικανικής συνέντευξης

(δείτε περισσότερα)