Κλείσιμο
Καλάθι
Κλείσιμο

ΠΡΟΣΤΕΘΗΚΑΝ ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ:

Μερικό Σύνολο:Η Πρωτοβουλία για το Παιδί, υλοποιεί τις Πράξεις:

Α. «Επέκταση, διεύρυνση και αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών από το Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας παιδιών σε κίνδυνο της Βέροιας»


Η πράξη εντάχθηκε με Κωδικό ΟΠΣ 5029302 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020», στον Άξονα Προτεραιότητας «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας - ΕΚΤ» και συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) με προϋπολογισμό 357.785,17€.


Στα πλαίσια του έργου καταπολέμησης της κακοποίησης-παραμέλησης παιδιών, της ενδοοικογενειακής βίας, των διακρίσεων, των ανισοτήτων και της φτώχειας, που πλήττουν παιδιά σε κίνδυνο και ευάλωτες οικογένειες, η Πρωτοβουλία για το Παιδί επιχειρεί την επέκταση, διεύρυνση και αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών από το Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας παιδιών σε κίνδυνο της Βέροιας, ως εναλλακτικής δομής παιδικής φροντίδας και προστασίας με:
- Την επίτευξη λειτουργικής, χωρικής-εξοπλιστικής επάρκειας, έργου που ήδη πραγματοποιήθηκε
- Την ολοκλήρωση της στελέχωσης σε επιστημονικό και βοηθητικό προσωπικό
- Τη χρήση προηγμένων μεθόδων δουλειάς και τη λειτουργία νέων εργαστηρίων


Στόχοι του προγράμματος είναι:
- Η μείωση της αντικοινωνικής συμπεριφοράς και της συνεπαγόμενης περιθωριοποίησης παιδιών δυσλειτουργικών οικογενειών. Η άρση του σχολικού και κοινωνικού αποκλεισμού τους, η κοινωνικοποίηση και η ένταξή τους.
- Η αλλαγή της κατάστασης κινδύνου (Κακοποίηση και Παραμέληση Παιδιού : ΚαΠα-Π) των παιδιών, από την περιοχή υψηλού, σε αυτήν χαμηλού ή και καθόλου κινδύνου.
- Η μείωση της ροής τοποθέτησης παιδιών σε κίνδυνο, σε δομές μακράς φιλοξενίας, με παροχή εντατικής ψυχοκοινωνικής φροντίδας, για την παραμονή τους στην οικογένεια, με συστηματικές παρεμβάσεις και παράλληλη στήριξη των μελών της.


Οι παρεχόμενες υπηρεσίες είναι:
-Σίτιση, ένδυση, υπόδηση, παροχή σχολικών εφοδίων και ειδών ατομικής υγιεινής
-Ψυχοκοινωνική και μαθησιακή υποστήριξη
-Δημιουργική απασχόληση, ψυχαγωγία, αποστολή σε κατασκηνώσεις
-Ιατρική, οδοντιατρική και φαρμακευτική περίθαλψη
-Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία και φυσιοθεραπεία
-Υλική, ψυχοκοινωνική, νομική βοήθεια στις οικογένειεςΒ. «Επέκταση, διεύρυνση και αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών μακράς φιλοξενίας παιδιών σε κίνδυνο από το Σπίτι της Βεργίνας»


Η πράξη εντάχθηκε με Κωδικό ΟΠΣ 5029402 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020», στον Άξονα Προτεραιότητας «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας - ΕΚΤ» και συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) με προϋπολογισμό 436.424,69€.

Στα πλαίσια του έργου καταπολέμησης της κακοποίησης-παραμέλησης παιδιών (ΚαΠα-Π), της ενδοοικογενειακής βίας, των διακρίσεων και των ανισοτήτων, που πλήττουν παιδιά σε κίνδυνο στην Κ. Μακεδονία, η Πρωτοβουλία για το Παιδί (ΠγτΠ) προχωρεί στην επέκταση, διεύρυνση και αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών από το Σπίτι της Βεργίνας, ως Δομής μακράς φιλοξενίας με την:
-επίτευξη λειτουργικής, χωρικής-εξοπλιστικής επάρκειας
-ολοκλήρωση της στελέχωσης σε επιστημονικό και βοηθητικό προσωπικό
-αύξηση του αριθμού των φιλοξενούμενων παιδιών από 20 σε 26 με τη λειτουργία νέας πτέρυγας για 6 αγόρια-εφήβους
-εισαγωγή της προσωρινής φιλοξενίας

Στόχοι του προγράμματος είναι:
-Η παροχή συνθηκών οικογενειακής θαλπωρής στη διαμονή των παιδιών
-Η αποθεραπεία του τραύματος από την ΚαΠα-Π και η επανένταξη των φιλοξενούμενων παιδιών στην κοινωνία, ως ακέραιων και αξιοπρεπών ανθρώπων
-Η επίλυση του προβλήματος φιλοξενίας στον ίδιο χώρο αγοριών και κοριτσιών στην εφηβεία (που οδηγούσε στην απομάκρυνση των αγοριών)
-Η μείωση του χρόνου παραμονής των φιλοξενούμενων
-Η διατήρηση (κατά περίπτωση και υπό προϋποθέσεις) της επαφής με τις βιολογικές οικογένειες, η υποστήριξη μελών τους με σκοπό την ανάκτηση της γονεϊκής ικανότητας και την επιστροφή φιλοξενούμενων παιδιών
-Η προώθηση της Αναδοχής και του εθελοντισμού

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες είναι:
-Σίτιση, ένδυση, υπόδηση, παροχή σχολικών εφοδίων και ειδών ατομικής υγιεινής
-Ψυχοκοινωνική και μαθησιακή υποστήριξη
-Δημιουργική απασχόληση, ψυχαγωγία, αποστολή σε κατασκηνώσεις
-Ιατρική, οδοντιατρική και φαρμακευτική περίθαλψη
-Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία και φυσιοθεραπεία
-Ψυχιατρική παρακολούθηση από τον Επόπτη Παιδοψυχίατρο του Οργανισμού.
-Παραπομπές βαριών περιστατικών στο Κέντρο Θεραπείας Τραύματος (Δομής της ΠγτΠ) ή σε άλλες Δομές
-Ενδυνάμωση των δεκτικών οικογενειών και οικογενειακή συμβουλευτική προς άμβλυνση/άρση των αιτίων παραμέλησης-κακοποίησης
-Συμμετοχή παιδιών σε δραστηριότητες της ΚΕΠΑ του Δήμου Βέροιας, του τοπικού Πολιτ. Συλλόγου «Αιγές» και σε δραστηριότητες ιδιωτικών σχολών (χορός, μουσική, αθλητισμός κλπ)
-Ένταξη στο σχολικό και κοινωνικό περιβάλλον της περιοχής, με διεξαγωγή κοινωνικών εκδηλώσεων, ανάπτυξη κοινων. σχέσεων κλπ, με ιδιαίτερη μέριμνα για την αποφυγή ιδρυματοποίησης
-Ανάπτυξη επαφής με το φυσικό περιβάλλον, σύνδεση με την αρχαιολογική υπηρεσία και μύηση των παιδιών στην ιστορική σημασία της Βεργίνας
-Λειτουργία εργαστηρίου εικαστικών τεχνών, μέσα στο Σπίτι, με τη συμμετοχή και παιδιών της κοινότητας
-Παροχή εξειδικευμένων γνώσεων (στοιχείων επαγγελματικού προσανατολισμού, πρώτων βοηθειών, αντιμετώπισης εκτάκτων συνθηκών κλπ).
-Προετοιμασία των μεγαλύτερων παιδιών για μετάβαση σε κατάσταση αυτόνομης διαβίωσης

Γ. «Επέκταση και αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών από το Κέντρο Αναφοράς και παροχής συμβουλευτικής της Βέροιας. Διεύρυνση με λειτουργία Κέντρου Θεραπείας Τραύματος»


Η πράξη εντάχθηκε με Κωδικό ΟΠΣ 5029404 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020», στον Άξονα Προτεραιότητας «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας - ΕΚΤ» και συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) με προϋπολογισμό 175.071,24€.


Στα πλαίσια του έργου καταπολέμησης της κακοποίησης-παραμέλησης παιδιών, της ενδοοικογενειακής βίας, των διακρίσεων, των ανισοτήτων και της φτώχειας, που πλήττουν παιδιά σε κίνδυνο και ευάλωτες οικογένειες, στην Ημαθία και τις γειτονικές περιοχές, η Πρωτοβουλία για το Παιδί επιχειρεί την επέκταση, διεύρυνση και αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών από το Κέντρο Αναφοράς και Παροχής Συμβουλευτικής της Βέροιας, με ολοκλήρωση της στελέχωσης του, υιοθέτηση νέων-προηγμένων μεθόδων εργασίας, αύξηση του αριθμού των ωφελούμενων του και λειτουργία του Κέντρου Θεραπείας Τραύματος που εισαγάγει τη διαδικασία της ιατροδικαστικής συνέντευξης και της θεραπείας τραύματος για παιδιά που κακοποιήθηκαν, ιδίως σεξουαλικά, από οπουδήποτε και εάν προέρχονται.

Στόχοι του προγράμματος είναι:
- Η βελτίωση του συστήματος αναφοράς περιστατικού.
- Η συνέχιση, επέκταση και βελτίωση της παρεχόμενης υλικής, συμβουλευτικής και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης σε παιδιά, ευάλωτα άτομα και οικογένειες.
- Η συστηματοποίηση δράσεων πρόληψης.
- Η βελτίωση της συνεργασίας με υπηρεσίες και οργανισμούς και η διάδοση καλών πρακτικών.
- Η τεκμηρίωση και η έγκαιρη διάγνωση της κακοποίησης –ιδίως της σεξουαλικής- από πιστοποιημένους επιστήμονες, η απόδοση των περιστατικών στη Δικαιοσύνη χωρίς περαιτέρω εμπλοκή των θυμάτων σε τραυματικές διαδικασίες.
- Η συστηματική, εντατική-εξατομικευμένη θεραπεία του τραύματος που προκάλεσε η κακοποίηση, από ειδικούς επιστήμονες.

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες είναι:
- Υποδοχή αναφοράς περιστατικού κακοποίησης-παραμέλησης 24 ώρες/24ωρο, 7 μέρες/εβδομάδα.
- Παροχή υλικής βοήθειας σε οικογένειες ανά μήνα.
- Παροχή συμβουλευτικής και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης σε παιδιά, ευάλωτα άτομα και οικογένειες.
- Παραπομπή (όταν απαιτείται) σε ψυχιατρική κλινική.
- Ενδυνάμωση οικογενειών προς άμβλυνση/άρση των αιτίων παραμέλησης-κακοποίησης.
- Υπηρεσίες Κοινωνικού Λειτουργού (παραπομπές σε κλινικές Νοσοκομείων υποστήριξη σε διοικητικής και προνοιακής φύσεως υποθέσεις κλπ).
- Νομική υποστήριξη των οικογενειών.
- Ενεργοποίηση κοινωνικού δικτύου, σε περίπτωση αναρμοδιότητας.
- Υποδοχή περιστατικών κακοποίησης παιδιών. Έρευνα, παρακολούθηση, σύνταξη έκθεσης, από τα μέλη της Επιστημονικής Ομάδας (πιστοποιημένοι Παιδοψυχίατρος, Κοινωνικός Λειτουργός, Ψυχολόγος).
- Πραγματοποίηση διαδικασίας τεκμηρίωσης της κακοποίησης και καταγραφή της. Απόδοση στη Δικαιοσύνη των στοιχείων.
- Πραγματοποίηση σταθερών συνεδριών με σκοπό την θεραπεία του τραύματος του παιδιού-θύματος.
- Καταγραφή της πορείας των περιστατικών. Τήρηση δεδομένων και εξαγωγή επιστημονικών συμπερασμάτων.
- Επιστημονικές δράσεις ενημέρωσης κοινού και επιμόρφωσης εθελοντών.

Δ. «Ίδρυση και λειτουργία προστατευόμενης Στέγης ημιαυτόνομης διαβίωσης νέων που προέρχονται από δυσλειτουργικές οικογένειες ή φιλοξενούνται σε δομές παιδικής προστασίας στη Βέροια»


Η πράξη εντάχθηκε με Κωδικό ΟΠΣ 5029408 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020», στον Άξονα Προτεραιότητας «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας - ΕΚΤ» και συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) με προϋπολογισμό 213.958,98€.

Στα πλαίσια του έργου καταπολέμησης της κακοποίησης-παραμέλησης παιδιών, της ενδοοικογενειακής βίας, των διακρίσεων, των ανισοτήτων και της φτώχειας, που πλήττουν παιδιά σε κίνδυνο και ευάλωτες οικογένειες και νέους, στην περιοχή παρέμβασης της (ΣΒΑΑ) Δήμου Βέροιας, η Πρωτοβουλία για το Παιδί επιχειρεί την ολοκλήρωση των παρεχόμενων υπηρεσιών της, με την ίδρυση και λειτουργία προστατευόμενης Στέγης Ημιαυτόνομης Διαβίωσης Νέων στη Βέροια.
Η ίδρυση και λειτουργία της νέας Δομής, ουσιαστικά ως συνέχειας της λειτουργίας του Σπιτιού της Βεργίνας, αλλά και ως απαραίτητου βραχίονα της λειτουργίας του Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας, συμβάλλει στη διεύρυνση των παρεχόμενων υπηρεσιών από τον Οργανισμό στο σύνολό του.
Η Δομή θα δέχεται άτομα και των δύο φύλων, χωρίς καμία διάκριση για την καταγωγή, το θρήσκευμα, τη φυλή και την εθνότητα και η διαβίωση τους εκεί θα παρέχεται μέχρι την επίτευξη των προϋποθέσεων προσαρμογής και ομαλής ένταξης των ωφελούμενων στην κοινωνική και οικονομική ζωή. Η Δομή θα λειτουργεί σε 24ωρη βάση, καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, προσομοιάζοντας συνθήκες συγκατοίκησης ενηλίκων.
Η δράση αφορά στην παροχή ελεγχόμενης διαβίωσης για τρία έτη, σε συνολικά 7 εφήβους και νέους άνω των 16 ετών, που προέρχονται από δυσλειτουργικές ή διαλυμένες οικογένειες ή έχουν φιλοξενηθεί σε δομές παιδικής προστασίας και αδυνατούν να επιβιώσουν.

Στόχος του προγράμματος είναι η ομαλή μετάβαση των ωφελούμενων στην κοινωνική πραγματικότητα. Η επιθυμητή μετάβαση περιλαμβάνει την σταδιακή απεξάρτηση από το προστατευτικό περιβάλλον των δομών φιλοξενίας, με την εκπαίδευση στην αντιμετώπιση καθημερινών θεμάτων ρουτίνας, την ψυχοκοινωνική υποστήριξη και την απόκτηση κοινωνικών δεξιοτήτων και γνώσεων επαγγελματικού προσανατολισμού. Ξεκινώντας από την φιλοξενία ο στόχος της ομαλής ένταξης των νέων στην κοινωνία, ως ολοκληρωμένων ανθρώπων περνάει από την ένταξή τους στην αγορά εργασίας, με κατάλληλη καθοδήγηση και βοήθεια, μέσω της δικτύωσης με επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα και χρήση προγραμμάτων κλπ.

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες είναι: Στέγαση, μέγιστης χρονικής διάρκειας τριών (3) ετών, σίτιση (τέσσερα γεύματα ημερησίως), κάλυψη βασικών αναγκών καθημερινής διαβίωσης, ασφάλεια και καθαριότητα των διατιθέμενων χώρων, ψυχοκοινωνική και συμβουλευτική υποστήριξη, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, νομική υποστήριξη, δημιουργική απασχόληση, παροχή πληροφοριών για εργασιακά θέματα και θέματα επαγγελματικού προσανατολισμού, ενισχυτική διδασκαλία, συμμετοχή σε πολιτιστικές, ψυχαγωγικές, αθλητικές δραστηριότητες, υποστήριξη σπουδών, γενικές υπηρεσίες Κοινωνικής Λειτουργού (παραπομπές σε κλινικές Νοσοκομείων υποστήριξη σε διοικητικής και προνοιακής φύσεως υποθέσεις κλπ), παροχή εξειδικευμένων γνώσεων (πρώτων βοηθειών, αντιμετώπισης εκτάκτων συνθηκών κλπ).