Κλείσιμο
Καλάθι
Κλείσιμο

ΠΡΟΣΤΕΘΗΚΑΝ ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ:

Μερικό Σύνολο:

Στοχευμένα οφέλη από τη λειτουργία των ΚΑ-ΣΚ

Ως στοχευμένα οφέλη υπολογίζουμε:

  • Την αλλαγή της κατάστασης κινδύνου των εξυπηρετούμενων παιδιών, μέσα από τις διαδικασίες του Κέντρου: την ταχεία διαπίστωση και τεκμηρίωση της κακοποίησης και την ένταξη του θύματος σε θεραπευτικό πρόγραμμα.
  • Την αλλαγή κατάστασης των ωφελούμενων οικογενειών και τη μετάβασή τους από τη αποδόμηση και τη δυσλειτουργία στην απόκτηση και άσκηση ικανοτήτων λειτουργίας, τόσο στο οικονομικό όσο και στο κοινωνικό πεδίο.
  • Τη διοικητική, λειτουργική, επιστημονική ενδυνάμωση του Οργανισμού και την μετάβασή του σε θέση «πιλότου» για την μεταρρυθμισμένη-εναλλακτική λειτουργία του συστήματος παιδικής προστασίας.
  • Τη συμμετοχή του γενικού πληθυσμού στην αντιμετώπιση του όλου προβλήματος της κακομεταχείρισης παιδιών, εξάπλωσης βίας και διακρίσεων, περιθωριοποίησης ευάλωτων ατόμων, κοινωνικής αποδόμησης, μέσα από τις δραστηριότητες ενημέρωσης του Κέντρου.