Κλείσιμο
Καλάθι
Κλείσιμο

ΠΡΟΣΤΕΘΗΚΑΝ ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ:

Μερικό Σύνολο:

Προάσπιση και προαγωγή της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών

Η θέση της γυναίκας στο μυαλό των φιλοξενούμενων παιδιών

Το έργο στον τομέα της φιλοξενίας εδράζεται στην παροχή στα παιδιά ενός πλαισίου αρχών ζωής και ενός συστήματος αξιών, στο οποίο πρυτανεύουν οι αρχές της ισότητας, της δικαιοσύνης και της αξιοπρέπειας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Καταστατικό του Οργανισμού.

Δεδομένου ότι τα περισσότερα από τα παιδιά προέρχονται από οικογένειες στις οποίες η θέση των γυναικών είναι μειονεκτική, τόσο σε αξιακό όσο και σε πρακτικό-καθημερινό επίπεδο, με αποτέλεσμα να σημειώνονται συχνά επεισόδια υποτιμητικής συμπεριφοράς και άσκησης βίας εναντίον τους, πρωταρχικό μέλημα της ψυχοκοινωνικής υποστήριξης και της παιδαγωγικής που παρέχεται στο ΚΗΦ, είναι η ανατροπή αυτών των αντιλήψεων και η προσαρμογή των παιδιών στις καταστατικές αρχές της Δομής.

 

Οι ευάλωτες γυναίκες ως βασική ομάδα στόχου του έργου

Ένα μεγάλο μέρος του αντικειμένου των παρεχόμενων υπηρεσιών του Συμβουλευτικού Κέντρου, αποτελεί η αντιμετώπιση περιστατικών άσκησης βίας κατά γυναικών (και των παιδιών τους). Συνεπώς οι ευάλωτες γυναίκες αποτελούν βασική ομάδα στόχου, που υποστηρίζεται από το ΣΚ, σε επίπεδο παροχής συμβουλευτικής, ηθικής, υλικής και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης.

Το ΣΚ αποτελεί τον αποτελεσματικότερο παράγοντα με τον οποίο η πράξη θα ασκεί έμπρακτη πολιτική υπέρ των δικαιωμάτων των γυναικών, στις οποίες παρέχεται πλήρης υποστήριξη. Ταυτόχρονα στο ΚΗΦ γίνονται παρεμβάσεις  σε κρίσεις, με κατευναστικό αποτέλεσμα, τις οποίες ακολουθούν συνεδρίες με τη συμμετοχή και των δύο συντρόφων (η συζύγων) με σκοπό την αποκατάσταση της πραγματικής θέσης της γυναίκας στην οικογένεια ή στη σχέση.

Ειδικότερη ομάδα στόχου που υπερασπίζεται η πράξη είναι οι ευάλωτες γυναίκες, που είναι αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών, οι οποίες βρίσκονται σε προφανή αδυναμία να επιβιώσουν χωρίς βοήθεια. Η παροχή σε αυτές ευκαιριών εκπαίδευσης και απόκτησης δεξιοτήτων μέσω των δράσεων του FRONT, αλλά και ευκαιριών απόκτησης μικρού εισοδήματος, με τη διάθεση από το πωλητήριό του προϊόντων του μόχθου τους και ταυτόχρονη ένταξη στις ομάδες εθελοντριών του Οργανισμού, συμβάλλει στην αποτροπή της περιθωριοποίησής τους.

Η διάθεση υπηρεσιών κοινωνικού λειτουργού και ψυχολόγου, υπέρ γυναικών που αντιμετωπίζουν ακραίες εκδηλώσεις βίας και διακρίσεων, συνδυάζεται με την ενεργοποίηση του υπάρχοντος δικτύου προστασίας (ξενώνες κακοποιημένων γυναικών Δήμων, του ΕΚΚΑ κλπ).

 

Άνδρες και ισότητα

Εξυπακούεται ότι οι ανωτέρω υπηρεσίες παρέχονται από το ΣΚ και σε εκείνες τις (πολύ λιγότερες) περιπτώσεις ανδρών που είναι θύματα ενδοοικογενειακής βίας και διακρίσεων.

 

Έμμεση συμβολή στην ισότητα

Ο ρόλος  των γυναικών στην ζωή και τη λειτουργία των Δομών της ΠγτΠ  είναι κεφαλαιώδης.  Αυτό προκύπτει από τον μεγάλο αριθμό των γυναικών που εργάζονται επαγγελματικά, έχοντας προτιμηθεί λόγω της ιδιαιτερότητας του αντικειμένου, αλλά και των εθελοντριών που υπερέχουν συντριπτικά έναντι των ανδρών εθελοντών (80% έναντι 20%).

Η προσφορά νέων θέσεων εργασίας σε γυναίκες που το χρειάζονται περισσότερο, θα βοηθήσει στην υπόθεση της ισότητας. Αντίθετα, για τον ίδιο στόχο απαιτείται η προσέλκυση μεγαλύτερου αριθμού ανδρών εθελοντών, με μέτρα και δράσεις που θα τους προσελκύσουν (νέα εργαστήρια, νέοι ρόλοι κ.α.).