Κλείσιμο
Καλάθι
Κλείσιμο

ΠΡΟΣΤΕΘΗΚΑΝ ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ:

Μερικό Σύνολο:

Μετρήσιμα οφέλη λειτουργίας ΚΗΦ

Ως μετρήσιμα θεωρούμε τα οφέλη που ελέγχονται από τους ποσοτικούς δείκτες της λειτουργίας του ΚΗΦ.
Τα κυριότερα από αυτά, που σχετίζονται με τις βασικές ομάδες στόχου είναι:

  • Παροχή υπηρεσιών σε 40 παιδιά.
  • Αύξηση του αριθμού των άμεσα και σταθερά υποστηριζόμενων οικογενειών σε 50.
  • Άνοιγμα στην κοινότητα, με τη λειτουργία εντός του ΚΗΦ Λέσχης Νέων, τα Σαββατοκύριακα, δυναμικότητας 15 ατόμων.
  • Μείωση της διαρροής περιστατικών κατά 50% σε βάθος τριετίας.
  • Δημιουργία νέων θέσεων εργασίας για νέους επιστήμονες.