Κλείσιμο
Καλάθι
Κλείσιμο

ΠΡΟΣΤΕΘΗΚΑΝ ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ:

Μερικό Σύνολο:

Μετρήσιμα οφέλη από τη λειτουργία των ΚΑ-ΣΚ

Ως μετρήσιμα θεωρούμε τα οφέλη που ελέγχονται από τους ποσοτικούς δείκτες της λειτουργίας της Δομής.

Τα κυριότερα από αυτά, που σχετίζονται με τις βασικές ομάδες στόχου της Δομής είναι:

  • Αύξηση του αριθμού των υποστηριζόμενων ατόμων από 250 το 2017 σε 300 το 2020.
  • Αύξηση του αριθμού των υλικά υποστηριζόμενων οικογενειών από 40 το 2017 σε 60 το 2020.