Κλείσιμο
Καλάθι
Κλείσιμο

ΠΡΟΣΤΕΘΗΚΑΝ ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ:

Μερικό Σύνολο:

Λίγα λόγια για τον Θεσμό της Γιορτής των Εθελοντών

Η Πρωτοβουλία για το Παιδί είναι ένας κατ’ εξοχήν εθελοντικός Οργανισμός με αποστολή την πραγμάτωση μίας πιο δίκαιης κοινωνίας, ιδίως για τα παιδιά που ατύχησαν στην αφετηρία της ζωής τους. Βασικό στοιχείο της αποστολής αυτής είναι η παροχή της δυνατότητας στην κοινωνία των πολιτών να συνδράμει μέσα από την εθελοντική  εργασία στην παροχή δωρεάν κοινωνικών υπηρεσιών υψηλής στάθμης.
Έχοντας διαγράψει ήδη μία τροχιά  ετών στο κοινωνικό στερέωμα, πάντοτε με τη βοήθεια των εθελοντών, ο Οργανισμός μας περνά σε μία πιο ώριμη φάση, με περισσότερες υλικοτεχνικές δυνατότητες και μεγαλύτερη εμπειρία. Και στη νέα αυτή περίοδο που ξανοίγεται μπροστά μας, οι εθελοντές θα παίξουν πρωτεύοντα ρόλο. Όμως για να γίνει αποτελεσματικότερο το έργο τους απαιτείται πλέον στρατηγικός σχεδιασμός του εθελοντικού τομέα, που θα περιλαμβάνει όλα τα στάδια προετοιμασίας και εφαρμογής που απαιτούνται: τα στάδια αυτά αρχίζουν με την αναγνώριση της αξίας της εθελοντικής εργασίας  και τελειώνουν με την αναγνώριση και επιβράβευση του έργου των εθελοντών, μετά την τεκμηριωμένη αποτίμησή του.


Είμαστε παρόντες στην Γιορτή για να σηματοδοτήσουμε αυτή την ανάγκη και να αποδώσουμε στους κινητήριους συμβολισμούς την αξία που έχουν.


Η συμμετοχή των εθελοντών στο έργο που όλοι μαζί παράγουμε είναι σημαντική επειδή:

   - Προσθέτει αξία και αξιοπιστία στον Οργανισμό, συμβάλλοντας στην αύξηση της ποσότητας και τη βελτίωση της ποιότητας του έργου του αμειβόμενου προσωπικού.
   - Φέρνει ειδικότητες και γνώσεις που υπό άλλες συνθήκες δεν θα υπήρχαν.
   - Αποκαθιστά την επαφή της κοινωνίας με τον Οργανισμό, διασφαλίζοντας την αναγκαία εξωστρέφεια.
   - Εδραιώνει τη βάση φίλων και υποστηρικτών που χωρίς αυτήν δεν υπάρχουν προϋποθέσεις οικονομικής και κοινωνικής βιωσιμότητας του έργου.
   - Συνεισφέρει στην εισροή πόρων, χρηματικών και σε είδος.
   - Χρηματοδοτεί  έμμεσα τον Οργανισμό με την προσφορά της μη αμειβόμενης εργασίας τους,  κ.α.

  Μέσα στις πολλές υποχρεώσεις του εθελοντή είναι:
   - Να είναι αφοσιωμένος και να σέβεται τις αξίες και τους σκοπούς του Οργανισμού.
   - Να είναι συνεπής και αξιόπιστος.
   - Να θέτει υψηλούς στόχους και να είναι δεκτικός στην επιμόρφωσή του, κ.α.

  Μέσα στις πολλές υποχρεώσεις του Οργανισμού είναι:
   - Να έχει θεσπίσει κανόνες και διαδικασίες για τους εθελοντές.
   - Να καθιστά βέβαιο ότι η εθελοντική εργασία επιβραβεύεται.
   - Να ευχαριστεί και να αξιολογεί τους εθελοντές.

  Η αναγνώριση των εθελοντών και ό,τι αυτή περιλαμβάνει, αποτελεί στην ουσία την αμοιβή τους  από την πλευρά του Οργανισμού. Το «ευχαριστώ» είναι η υψηλότερη αμοιβή του εθελοντή, αρκεί να προσφερθεί με τον κατάλληλο τρόπο. Η καθημερινή, άτυπη και εξατομικευμένη αναγνώριση της προσφοράς είναι σημαντική αλλά όχι αρκετή. Οι ίδιοι οι εθελοντές  θεωρούν την ανάγκη αναγνώρισης του Εθελοντή ως συμβόλου και ρόλου, ακόμη σπουδαιότερη.

  Οι εθελοντές που επιβραβεύονται, ως σύμβολα ενός θεσμού και ως πρόσωπα που τήρησαν  υποχρεώσεις και προσαύξησαν την κοινωνική αξία του έργου μας, δείχνουν το δρόμο στους νεότερους.