Κλείσιμο
Καλάθι
Κλείσιμο

ΠΡΟΣΤΕΘΗΚΑΝ ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ:

Μερικό Σύνολο:

Καινοτομία Δομής ΚΕΘΕΤ

Το ΚΕΘΕΤ ολοκληρώνει με τη λειτουργία του τις παρεχόμενες υπηρεσίες δευτεροβάθμιας κοινωνικής φροντίδας του Οργανισμού: όλα τα φιλοξενούμενα παιδιά έχουν τη δυνατότητα της περίθαλψης σ’ αυτό, δεχόμενα υψηλού επιπέδου συστηματική βοήθεια, με σκοπό την αποθεραπεία τους.
  • Στο ΚΕΘΕΤ διεξάγεται η διαδικασία της ιατροδικαστικής συνέντευξης, που εισάγεται στον χώρο της παιδικής προστασίας της Β. Ελλάδας για πρώτη φορά και πιλοτικά.
  • Το ΚΕΘΕΤ λειτουργεί ανοικτά και διατίθεται ελεύθερα για χρήση από κρατικές και δημοτικές υπηρεσίες και άλλες δομές παιδικής προστασίας, από οποιοδήποτε σημείο της Κ. Μακεδονίας και για περιστατικά  που δεν ανήκουν στην ευθύνη του Οργανισμού, υπό την προϋπόθεση της τήρησης του Εσωτερικού Κανονισμού του. Το Κέντρο θα διαθέτει το εξειδικευμένο προσωπικό του, για τη λήψη της ιατροδικαστικής συνέντευξης, χωρίς άλλη αξίωση, για περιστατικά τρίτων, υπό τις ίδιες προϋποθέσεις.

Επιχειρείται, μ’ αυτόν τον τρόπο, η συνεργασία Δημόσιου και Ιδιωτικού τομέα, σε έναν χώρο ιδιαίτερα ευαίσθητο, με πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα για το συμφέρον των παιδιών.


Οργανισμός

Η δυνατότητα του Οργανισμού της ΠγτΠ να λειτουργεί ταυτόχρονα δομές σε όλους τους βαθμούς κοινωνικής φροντίδας, που να συνεργάζονται και να συμπληρώνονται είναι σπάνια για τα ελληνικά δεδομένα.

  • Το Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας είναι-από πλευράς  τεχνογνωσίας και εμπειρίας- σε θέση να αποτελέσει έναν από τους οδηγούς της επιζητούμενης μεταρρύθμισης τους συστήματος και να συμβάλει ουσιαστικά σε αυτήν, σε επίπεδο Κεντρικής Μακεδονίας.
  • Το Σπίτι της Βεργίνας, ολοκληρωμένο, με τη λειτουργία και της 2ης μονάδας του, λειτουργώντας υπό οικογενειακές συνθήκες και δεχόμενο διαρκή επιστημονική υποστήριξη από τη διεθνή του δικτύωση, μπορεί να θεωρηθεί πρότυπο.
  • Στις δομές αυτές προστίθεται η Στέγη Ημιαυτόνομης Διαβίωσης Νέων στη Βέροια, που επιλύει το πρόβλημα της ομαλής μετάβασης των παιδιών από την μακροχρόνια φροντίδα, στην ελεύθερη κοινωνική ζωή.
  • Η ενίσχυση των Δομών του Οργανισμού με τη λειτουργία του νέου ΚΕΘΕΤ, δίνει σε όλα τα φιλοξενούμενα παιδιά τη δυνατότητα της πλήρους αποκατάστασής τους και καθιστά την Πρωτοβουλία για το Παιδί έναν από τους ελάχιστους Φορείς φροντίδας και προστασίας παιδιών σε κίνδυνο στη χώρα, που διαθέτουν όλες τις Δομές και όλες τις δυνατότητες να ασκήσουν ολοκληρωμένα το έργο τους.