Κλείσιμο
Καλάθι
Κλείσιμο

ΠΡΟΣΤΕΘΗΚΑΝ ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ:

Μερικό Σύνολο:

Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος ανακηρύχθηκε από τη Γενική Συνέλευση της 29ης Ιανουαρίου 2018 ως Μεγάλος Ευεργέτης του Συλλόγου, για το σύνολο των Δωρεών του προς αυτόν. Το Ίδρυμα προέβη στην πρώτη μεγάλη δωρεά το 2011, αναλαμβάνοντας τα έξοδα της αποπεράτωσης, των διαρρυθμίσεων και επισκευών, καθώς και του εξοπλισμού, του οικήματος που παρεχώρησε κατά χρήση ο Δήμος Βεροίας, προκειμένου αυτό να μετατραπεί στη Δομή φιλοξενίας παιδιών σε κίνδυνο Το Σπίτι της Βεργίνας.

Η δεύτερη μεγάλη δωρεά του Ιδρύματος πραγματοποιήθηκε κατά τη διετία 2018-19 και αφορούσε στην κάλυψη μισθοδοσίας μέρους του προσωπικού και στην αγορά εξοπλισμού για τα εργαστήρια του Κέντρου ημερήσιας φροντίδας της Βέροιας.