Κλείσιμο
Καλάθι
Κλείσιμο

ΠΡΟΣΤΕΘΗΚΑΝ ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ:

Μερικό Σύνολο:

Γενικές Αρχές & Κανόνες Εθελοντισμού

Οι εθελοντές διευκολύνουν σε μεγάλο βαθμό τη λειτουργία των Δομών, ενημερώνονται και αποδέχονται τις συνθήκες λειτουργίας του και φροντίζουν για την εύρυθμη λειτουργία τους. 

 1. Υποβοηθούν το έργο του επιστημονικού προσωπικού, εργαζόμενοι σε κάποιο από τους τομείς εθελοντισμού (σίτιση, συνοδεία, δημιουργική απασχόληση, μαθησιακή υποστήριξη, διανυκτέρευση, εμψύχωση κλπ).
 2. Συμβάλλουν στην προσπορισμό εσόδων, εργαζόμενοι για την κατασκευή-παρασκευή ειδών προς πώληση και αποτρέποντας έξοδα υπέρ μισθωτών-επαγγελματιών.
 3. Εάν είναι επιστήμονες (γιατροί, οδοντίατροι, παιδοψυχίατροι, ψυχίατροι, φαρμακοποιοί, δικηγόροι, ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί κλπ) παρέχουν τις πολύτιμες υπηρεσίες τους.
 4. Συμμετέχουν σε οργανωμένες κοινωνικές δραστηριότητες (χριστουγεννιάτικες και πασχαλινές γιορτές, καλοκαιρινές εξόδους) με τα παιδιά για να ενισχύσουν και να αναπτύξουν σε αυτά το αίσθημα της αποδοχής  και της συμμετοχής σε ομάδα ,αλλά και για να ενθαρρύνουν την ανάληψη πρωτοβουλιών. 


Οι εθελοντές θα πρέπει να έχουν γνώση της φιλοσοφίας και των στόχων του Συλλόγου και να είναι ενήμεροι για τις διαδικασίες και την πολιτική λειτουργίας των Δομών, ιδιαίτερα σε θέματα εχεμύθειας και τήρησης του απορρήτου, θέματα ηθικής και ορίων αλλά και θέματα ασφάλειας.


 1. Θα πρέπει να αισθάνονται,  αλλά και να είναι έτοιμοι να εργαστούν πάνω σε αυτό που θα τους ανατεθεί υπεύθυνα και συνειδητά. Οι εθελοντές θα πρέπει να αναμένουν ότι θα αντιμετωπίσουν προκλήσεις και ότι οι ίδιοι θα πρέπει να δείξουν κατανόηση δεδομένων των περιστάσεων στις οποίες ανατράφηκαν και ανατρέφονται ακόμα κάποια παιδιά.
 2. Θα πρέπει, επίσης, να γνωρίζουν ποιοι είναι οι αρμόδιοι για την συμβουλευτική των παιδιών αλλά και σε ποιους πρέπει να απευθύνονται και οι ίδιοι, για τυχόν ερωτήματα και καθοδήγηση. 
 3. Οι εθελοντές εκπαιδεύονται και ενημερώνονται για το φαινόμενο της ενδοοικογενειακής βίας, τα επακόλουθα που έχει η παρακολούθηση σκηνών βίας για τα παιδιά, τις επιπτώσεις της βίας στην φυσιολογική ανάπτυξή τους, τις επιδράσεις του τραύματος. Επιπρόσθετα, οι εθελοντές θα πρέπει να είναι έτοιμοι να εργαστούν με άτομα από διαφορετικά πολιτισμικά υπόβαθρα.


Καθήκοντα και Ευθύνες Εθελοντών

 • Παροχή φροντίδας και τρυφερότητας στα παιδιά
 • Διατήρηση ενός ασφαλούς περιβάλλοντος
 • Βοήθεια στο εκπαιδευτικό έργο του προσωπικού
 • Δημιουργική απασχόληση παιδιών και παιχνίδι
 • Βοήθεια σε συνοδείες και εξόδους

Εθελοντές και Κανόνες Δομών φιλοξενίας

 • Οι Δομές φιλοξενίας του Συλλόγου (ΚΗΦ, Σπίτι της Βεργίνας, Στέγη Ημιαυτόνομης Διαβίωσης) έχουν ως κύριο στόχο την παροχή ενός περιβάλλοντος ασφάλειας και σταθερότητας στα παιδιά και στους νέους που έχουν βιώσει παραμέληση, εγκατάλειψη, αδιαφορία και πάνω από όλα κακοποίηση. 
 • Στο ΚΗΦ υπάρχουν σε καθημερινή βάση 40 παιδιά και 11 άτομα σταθερό προσωπικό, αλλά και ένα πλήθος εθελοντών. 
 • Στο Σπίτι της Βεργίνας, οι 5 φροντίστριες, καθώς και τα παιδιά μοιράζονται τον χώρο με το υπόλοιπο προσωπικό, αλλά και με πλήθος εθελοντών. 
 • Στη Στέγη Ημιαυτόνομης Διαβίωσης, συμβιώνουν 5 νέοι και 5 άτομα του προσωπικού.

   Και στις τρεις Δομές, η παρουσία των εθελοντών εκ των πραγμάτων θα πρέπει να είναι διακριτική.


Οι εθελοντές: 

 • Θα πρέπει να σέβονται τον τρόπο λειτουργίας και οργάνωσης των Δομών.
 • Θα πρέπει να λειτουργούν βοηθητικά και υποστηρικτικά προς το προσωπικό, κινούμενοι από διάθεση προσφοράς .
 • Θα πρέπει να σέβονται και να κατανοούν την απαιτητική απασχόληση των μελών του προσωπικού.
 • Δε θα πρέπει να παρατείνουν την παραμονή τους στο χώρο πέρα από το απαραίτητο διάστημα για τη δουλειά που τους έχει ανατεθεί .
 • Δε θα πρέπει να επιβαρύνουν το προσωπικό με άλλα θέματα πέρα από την ενημέρωση για τη συνεργασία τους με το παιδί.
 • Όπως τα παιδιά μπορούν να είναι στα γραφεία του προσωπικού, στην κουζίνα και στα εργαστήρια μόνο με την παρουσία κάποιου μέλους του προσωπικού και με άδεια του προσωπικού, το ίδιο ισχύει και για τους εθελοντές. 
 • Δεν επιτρέπεται η σωματική τιμωρία και η προσβολή των παιδιών. Στα παιδιά δεν είναι επιτρεπτό να επιθετικά προς τους ενήλικες ή τα άλλα παιδιά. Το ίδιο ισχύει και για τους ενήλικες προς τα παιδιά.
 • Αν ένα παιδί επιδεικνύει άσχημη συμπεριφορά και οι εθελοντές δυσκολεύονται να το αντιμετωπίσουν, θα πρέπει να απευθύνονται στην παιδαγωγό ή την ψυχολόγο για να παρέμβει. 
 • Οι εθελοντές δεν εμπλέκονται σε θέματα προσωπικής υγιεινής των παιδιών.
 • Οι γονείς δε μπορούν να παρέχουν πράγματα ή να παρέμβουν στο χειρισμό καταστάσεων στα παιδιά όσο αυτά είναι στο χώρο των Σπιτιών του Συλλόγου, εάν δεν έχουν πάρει άδεια από τα μέλη του προσωπικού. 


Όλοι οι εθελοντές  είναι μέλη της μεγάλης Οικογένειας της Πρωτοβουλίας για το Παιδί. Η προσφορά τους είναι ζωτικής σημασίας για τη λειτουργία των Δομών. Οι προτάσεις τους είναι ευπρόσδεκτες και σεβαστές. Η Διοίκηση και το επιστημονικό προσωπικό έχουν την υποχρέωση να ενημερώνουν τους εθελοντές για τα γενικά θέματα και να διοργανώνουν κατά καιρούς σεμινάρια εκπαίδευσης και επιμόρφωσης.