Κλείσιμο
Καλάθι
Κλείσιμο

ΠΡΟΣΤΕΘΗΚΑΝ ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ:

Μερικό Σύνολο:

Γενικά οφέλη από τη λειτουργία των ΚΑ-ΣΚ

Τα γενικά οφέλη συναρτώνται με την επίτευξη του γενικού σκοπού της Δομής. Αυτά είναι:

  • Ευρύτερου κοινωνικού χαρακτήρα
  • Ειδικότερα, που αφορούν σε ευάλωτες ομάδες πληθυσμού


Ως γενικά οφέλη υπολογίζουμε:

  • Την μείωση της κακομεταχείρισης των παιδιών και της ενδοοικογενειακής βίας στην Ημαθία και τις γειτονικές της περιοχές, με αποτέλεσμα την αύξηση της κοινωνικής συνοχής.
  • Την μείωση των διακρίσεων, των ανισοτήτων και της φτώχειας, που πλήττουν παιδιά και ευάλωτες ομάδες του τοπικού πληθυσμού στην ίδια περιοχή, με το ίδιο αποτέλεσμα.
  • Την ενίσχυση του θεσμού της οικογένειας, μέσα από τις διαδικασίες υποστήριξης των ωφελούμενων οικογενειών.
  • Την κοινωνική ευαισθητοποίηση, μέσα από τις δράσεις ενημέρωσης-πρόληψης.
  • Την διάδοση καλών πρακτικών στους παράγοντες-φορείς της δικτύωσης.
  • Την ανακούφιση των υπηρεσιών Πρόνοιας των Δήμων και των Περιφερειακών Ενοτήτων  της περιοχής, από τις πιέσεις για αντιμετώπιση περισσότερων περιστατικών κακομεταχείρισης παιδιών, κατά άμεσο και αποτελεσματικό τρόπο. Την εμπέδωση περαιτέρω σχέσεων καλής συνεργασίας με τους χώρους της εκπαίδευσης, της δικαιοσύνης και της υγείας-πρόνοιας και τη δόμηση πολιτικών αντιμετώπισης των προβλημάτων.