Κλείσιμο
Καλάθι
Κλείσιμο

ΠΡΟΣΤΕΘΗΚΑΝ ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ:

Μερικό Σύνολο:

Εναλλακτική λειτουργία – ΚΗΦ

Το Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας της ΠγτΠ ως ιδιότυπη-εναλλακτική μορφή αναδοχής.

Το ΚΗΦ της ΠγτΠ λειτουργεί με έναν δικό του ιδιότυπο τρόπο, που αποτελεί μοναδικό στοιχείο καινοτομίας, όπως αποδεικνύουν τα αποτελέσματά του:

Όλα τα μέλη του επιστημονικού και βοηθητικού προσωπικού (φροντιστές), τα μέλη της διοίκησης, ορισμένοι βασικοί και σταθεροί εθελοντές που εμπλέκονται στη βασική λειτουργία υποστήριξης των παιδιών, τα ωφελούμενα παιδιά και τα μέλη των οικογενειών τους, συνιστούν την «Μεγάλη Οικογένεια της ΠγτΠ». Ό,τι συμβαίνει σε αυτήν την οικογένεια αφορά όλους και αντιμετωπίζεται άμεσα. Οι σχέσεις που δημιουργούνται χαρακτηρίζονται από σταθερότητα και εμπιστοσύνη και η επίλυση των προβλημάτων, καθημερινών και σοβαρότερων, τις συσφίγγουν. Παρά το πρόβλημα των διαρροών, που έχει μελετηθεί και με την υλοποίηση της επικείμενης αναδιοργάνωσης θα περιοριστεί, αφού θα εκλείψουν τα χωρικά και υλικοτεχνικά προβλήματα, το μοντέλο αυτό λειτουργεί και παράγει ως αποτέλεσμα την μείωση της άσκησης βίας, την αποτροπή της επιδείνωσης της οικογενειακής δυσλειτουργίας, την κοινωνικοποίηση και βελτίωση της ψυχικής κατάστασης των παιδιών.

Η μεγάλη παραμονή των παιδιών κατά τη διάρκεια της ημέρας στο Κέντρο, η συμμετοχή τους σε εξωτερικές υποστηριζόμενες δράσεις, η λειτουργία 365 ημέρες/ έτος, οι κοινές καλοκαιρινές διακοπές, συνιστούν ένα είδος ιδιότυπης Αναδοχής, σύμφωνα με το οποίο, Ανάδοχοι είναι τα φυσικά πρόσωπα που φροντίζουν από διάφορες θέσεις τα παιδιά, με αυτά να γνωρίζουν ότι έχουν τη σταθερή υποστήριξη, χωρίς να αποχωρίζονται τους οικείους τους.

Οι Ανάδοχοι της ΠγτΠ φροντίζουν για κάθε θέμα που απασχολεί το παιδί, είναι πάντοτε κοντά του, ακόμη και μετά την ενηλικίωση.

Επιγραμματικά, το ΚΗΦ της ΠγτΠ λειτουργεί με τις προϋποθέσεις ασφαλείας και φροντίδας της κλειστής φιλοξενίας, σε συνθήκες ανοικτής. Η ήδη επιχειρούμενη επέκταση, βελτίωση και εμβάθυνση των παρεχόμενων υπηρεσιών θα βελτιώσει τους δείκτες φροντιστές/παιδί, παροχές και ευκαιρίες/παιδί, καθιστώντας τη σχέση παιδιού και Κέντρου σχέση πραγματικής Αναδοχής, ιδιαίτερου χαρακτήρα.