Κλείσιμο
Καλάθι
Κλείσιμο

ΠΡΟΣΤΕΘΗΚΑΝ ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ:

Μερικό Σύνολο:

Αρχές Λειτουργίας ΚΕΘΕΤ

Γενικές αρχές

Κάθε παιδί που βρίσκεται ενώπιον της αστυνομίας των εισαγγελικών και δικαστικών αρχών, ως θύμα, ως θύτης ή ως μάρτυρας, θα πρέπει να αντιμετωπίζεται με σεβασμό της προσωπικότητάς και της αξιοπρέπειάς του.

 

Αρχές συνεργασίας

Οι υπηρεσίες και οι φορείς που ασχολούνται με τα παιδιά χρειάζεται να είναι διασυνδεδεμένοι και να συνεργάζονται συστηματικά  σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.

Όλοι οι επαγγελματίες που εργάζονται με παιδιά πρέπει να επιμορφώνονται διαρκώς σχετικά με τις σύγχρονες δυνατότητες και τα εργαλεία βελτιστοποίησης της αποτελεσματικότητας του προσφερόμενου έργου τους αλλά και τις προβλέψεις της νομοθεσίας και τη δεοντολογία αντιμετώπισης των παιδιών, ώστε να βελτιώνουν τις δεξιότητές τους και να ανταποκρίνονται  με σύγχρονο τρόπο στις ανάγκες των παιδιών (τυπικές ή ειδικές), με σεβασμό στα δικαιώματά τους .

Η διατομεακή και επιστημονική συνεργασία θα πρέπει να θεσμοθετηθεί και να υποστηρίζεται από πρωτόκολλα ενεργειών και διαδικασιών, καθώς και κατάλληλα επιστημονικά εργαλεία και συστήματα αναφοράς εθνικής εμβέλειας. Παράλληλα με τους επαγγελματίες θα πρέπει να λαμβάνει χώρα συστηματική επιμόρφωση και εποπτεία των εθελοντών που προσφέρουν υπηρεσίες σε παιδιά λαμβανομένων υπόψη τυχόν ειδικών χαρακτηριστικών τους όπως αναπηρίες, γλωσσικές, πολιτισμικές, εθνοτικές η θρησκευτικές ιδιαιτερότητες κλπ.

 

Αρχές λειτουργίας

Η εξέταση παιδιών στο πλαίσιο του συστήματος ποινικής δικαιοσύνης θα πρέπει να διεξάγεται πάντα από εξειδικευμένο, κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό, υπό την οπτική των  ηλικιακών αναγκών του παιδιού και ειδικών χαρακτηριστικών του, με γνώμονα τις αρχές της φιλικής προς τα παιδιά δικαιοσύνης, η οποία επιβάλλει την ενημέρωση του παιδιού για τη διαδικασία, τη διεξαγωγή της συνέντευξης σε φιλικό και κατάλληλα  διαμορφωμένο χώρο, την χρήση κατάλληλων επιστημονικά τεκμηριωμένων μεθόδων και τεχνικών, τη διασφάλιση του απορρήτου και του σεβασμού της ιδιωτικής ζωής του παιδιού και την αποφυγή υποβολής του σε επαναλαμβανόμενες συνεντεύξεις ή άλλες διαδικασίες που υπονομεύουν την αξιοπιστία της μαρτυρίας του, ή του προκαλούν επιπρόσθετες δυσκολίες.

Ιδίως σε περιπτώσεις παιδιών θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας ή/ και αδικημάτων κατά της γενετήσιας ελευθερίας, θα πρέπει να δίδεται ιδιαίτερη προσοχή στην τήρηση της δεοντολογίας, για την προστασία των παιδιών από επανατραυματισμό και δευτερογενή κακοποίηση στο πλαίσιο της διερεύνησης της καταγγελίας και της δικαστικής διαδικασίας και να αξιοποιούνται τα προβλεπόμενα από τη νομοθεσία μέσα και διαδικασίες.