Κλείσιμο
Καλάθι
Κλείσιμο

ΠΡΟΣΤΕΘΗΚΑΝ ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ:

Μερικό Σύνολο:

Αναμενόμενα οφέλη/ωφελούμενος πληθυσμός από τη λειτουργία της ΣΗΔ

Α. Γενικά οφέλη

Τα γενικά οφέλη συναρτώνται με την επίτευξη του γενικού σκοπού της Δομής. Αυτά είναι:

 • Ευρύτερου κοινωνικού χαρακτήρα και
 • Ειδικότερα, που αφορούν σε ευάλωτες ομάδες πληθυσμού.


Ως γενικά οφέλη υπολογίζουμε:

 • Τη συμβολή στην αποϊδρυματοποίηση του συστήματος παιδικής προστασίας της χώρας, μέσω της μείωσης του χρόνου παραμονής εφήβων στις δομές μακράς φιλοξενίας.
 • Τη μείωση της κακομεταχείρισης των παιδιών και των εφήβων και της ενδοοικογενειακής βίας στην Ημαθία και τις γειτονικές της περιοχές, με αποτέλεσμα την αύξηση της κοινωνικής συνοχής.
 • Τη μείωση των διακρίσεων, των ανισοτήτων και της φτώχειας, που πλήττουν παιδιά και ευάλωτες ομάδες του τοπικού πληθυσμού στην ίδια περιοχή, με το ίδιο αποτέλεσμα.
 • Τη διάδοση καλών πρακτικών στους παράγοντες-φορείς της δικτύωσης.
 • Την ανακούφιση των υπηρεσιών Πρόνοιας των Δήμων και των Περιφερειακών Ενοτήτων  της περιοχής, από τις πιέσεις για αντιμετώπιση περισσότερων περιστατικών φιλοξενίας εφήβων και νέων σε κίνδυνο, κατά άμεσο και αποτελεσματικό τρόπο. Την εμπέδωση περαιτέρω σχέσεων καλής συνεργασίας με τους χώρους της εκπαίδευσης, της δικαιοσύνης και της υγείας-πρόνοιας και τη δόμηση πολιτικών αντιμετώπισης των προβλημάτων.


Β. Στοχευμένα οφέλη

Ως στοχευμένα, ορίζουμε τα οφέλη που αφορούν στην ομάδα-στόχου της Δομής και είναι:

 • Η ανατροπή της κατάστασης κινδύνου των φιλοξενούμενων, μέσα από τις δραστηριότητες της Δομής με αποτέλεσμα την κοινωνική τους ενσωμάτωση και την κεφαλαιοποίηση του οφέλους στο «ταμείο» της κοινωνικής συνοχής. Η ομαλή κοινωνική ένταξη των φιλοξενούμενων, ως ολοκληρωμένων και ισορροπημένων ανθρώπων.
 • Η ένταξη στην αγορά εργασίας δυναμικών ηλικιών νέων, με κατάλληλη καθοδήγηση και βοήθεια, μέσω της δικτύωσης του Οργανισμού με επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, χρήση προγραμμάτων κλπ.
 • Η ολοκλήρωση του έργου που παρασχέθηκε μέχρι τότε και η δικαίωση της κοινωνικής και οικονομικής επένδυσης που επιχειρήθηκε.
 • Η διοικητική, λειτουργική, επιστημονική ενδυνάμωση του Οργανισμού και η μετάβασή του  σε θέση «πιλότου» για την μεταρρυθμισμένη-εναλλακτική λειτουργία του συστήματος παιδικής προστασίας.
 • Η αύξηση του εθελοντισμού, μέσα από τις δραστηριότητες προσέλκυσης-εκπαίδευσης-αξιοποίησης νέων εθελοντών.
 • Η συμμετοχή του γενικού πληθυσμού στην αντιμετώπιση του όλου προβλήματος της κακομεταχείρισης παιδιών και νέων, εξάπλωσης βίας και διακρίσεων, περιθωριοποίησης ευάλωτων ατόμων, κοινωνικής αποδόμησης, μέσα από τις δραστηριότητες ενημέρωσης της Δομής.


Γ. Μετρήσιμα οφέλη

Ως μετρήσιμα θεωρούμε τα οφέλη που ελέγχονται από τους ποσοτικούς δείκτες της Δομής.

Τα κυριότερα από αυτά, που σχετίζονται με τις βασικές ομάδες στόχου της Δομής είναι:

 • Η φιλοξενία 6 εφήβων και νέων ετησίως και συνολικά 10 ατόμων στο σύνολο της τριετίας.
 • Η δημιουργία 5 νέων θέσεων εργασίας.