Κλείσιμο
Καλάθι
Κλείσιμο

ΠΡΟΣΤΕΘΗΚΑΝ ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ:

Μερικό Σύνολο:

Αναμενόμενα αποτελέσματα αναδιοργάνωσης

Επέκταση παρεχόμενων υπηρεσιών 

 • Αύξηση της δυναμικότητας του νέου ΚΗΦ σε 40 παιδιά.
 • Άνοιγμα στην κοινότητα, με τη  λειτουργία εντός του  ΚΗΦ  Λέσχης Νέων, τα Σαββατοκύριακα, δυναμικότητας 15 ατόμων.
 • Αύξηση των συντονισμένων δράσεων ενημέρωσης του γενικού πληθυσμού στην Ημαθία και  σε πόλεις της Κεντρικής Μακεδονίας, προγράμματος που ήδη εφαρμόζεται. Βελτίωση και διάδοση της ενημέρωσης του γενικού πληθυσμού της Κ. Μακεδονίας σε θέματα πρόληψης και αντιμετώπισης της βίας και του κοινωνικού αποκλεισμού. Πραγματοποίηση δύο Ημερίδων μέσα στην επόμενη τριετία.
 • Επέκταση της σίτισης και σε μέλη των οικογενειών των φιλοξενούμενων παιδιών (κυρίως αδέλφια).


Αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών

 • Βελτίωση της ποιότητας των προσφερόμενων υπηρεσιών με αξιοποίηση των νέων δυνατοτήτων σε δραστηριότητες και εξοπλισμό, νέων εργαλείων και καλών πρακτικών δουλειάς, με σκοπό την αλλαγή της κατάστασης ΚαΠα-Π (κακοποίησης-παραμέλησης) των φιλοξενούμενων παιδιών, ώστε στο τέλος μίας διετούς συνεχούς παρουσίας καθενός από αυτά, κανένα παιδί να μη βρίσκεται στο μέτριο και στο υψηλό επίπεδο κινδύνου. Επιτάχυνση της προαγωγής της κατάστασης ΚαΠα-Π των παιδιών του Κ.Η.Φ., στην περιοχή χαμηλού κινδύνου, στο τέλος της διετίας .
 • Μείωση της διαρροής περιστατικών με μέτρα-δράσεις:
   - Ένταξη στο ΚΗΦ διακριτού τομέα εφήβων.
   - Ένταξη νέων τομέων-εργαστηρίων με συνέργειες και ενίσχυση όσων ήδη λειτουργούν.
 • Ενδυνάμωση και βελτίωση της οικογενειακής στήριξης από το Κ.Η.Φ. με τη βοήθεια του Συμβουλευτικού Κέντρου (άλλης Δομής του Οργανισμού).
 • Αποφυγή της σχολικής περιθωριοποίησης με εντατικοποίηση της μαθησιακής υποστήριξης παιδιών που υστερούν, με λειτουργία «καλοκαιρινού σχολείου».
 • Ποιοτική βελτίωση του έργου, σταδιακή αύξηση του αριθμού των ενεργών εθελοντών με οργανωτική αναδιάρθρωση-ενδυνάμωση και ορθή διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού.