Κλείσιμο
Καλάθι
Κλείσιμο

ΠΡΟΣΤΕΘΗΚΑΝ ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ:

Μερικό Σύνολο:

Αναγκαιότητα λειτουργίας της ΣΗΔ

Έρευνα προβλήματος 

Έχει διαπιστωθεί ότι η διακοπή της παροχής φροντίδας και προστασίας, με την απένταξη (λόγω ενηλικίωσης) φιλοξενούμενων σε δομές παιδικής προστασίας, εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους για την περαιτέρω πορεία τους. Οι νέοι αυτοί, που βίωσαν την παραμέληση, την κακοποίηση, την εγκατάλειψη και την απόρριψη από τους οικείους τους έχοντας υποστεί σοβαρές ψυχικές βλάβες, βρέθηκαν στη συνέχεια σε πλαίσιο προστασίας με λυμένα όλα τα ζητήματα διαβίωσής τους. Με την έξοδό τους από αυτό έρχονται αντιμέτωποι με την πραγματικότητα χωρίς μεσολάβηση σταδίου προσαρμογής, έχοντας ανεπίλυτα προβλήματα στέγασης, απασχόλησης, ύπαρξης πόρων ζωής. Το προκαλούμενο σοκ από τη μετάβαση αυτή, ιδιαίτερα υπό τις τρέχουσες κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες είναι μεγάλο και μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρούς κινδύνους. Οι νέοι αυτοί μπορεί να υποτροπιάσουν ψυχικά, να διολισθήσουν σε παραβατική συμπεριφορά, να εμπλακούν σε νοσηρές καταστάσεις και ακατάλληλα περιβάλλοντα, να περιθωριοποιηθούν εκ νέου.

Οι  συνέπειες μπορεί να είναι οικονομικές, (αποκλεισμός από την αγορά εργασίας), κοινωνικές (κοινωνικός αποκλεισμός και περιθωριοποίηση), βλαπτικές για το σύστημα παιδικής προστασίας (ακύρωση του έργου και ματαίωση της αξίας των δαπανών που καταβλήθηκαν από τις δομές  παιδικής προστασίας, επί σειρά ετών).

Πρέπει να σημειωθεί ότι η ανεργία των νέων στη χώρα την περίοδο που διανύουμε αγγίζει το 60% και αποτελεί τον κυριότερο ανασταλτικό παράγοντα για την ένταξή τους στην κοινωνική πραγματικότητα.

Το πρόβλημα στο περιβάλλον του Οργανισμού

Προβλήματα από το Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας

Πολλά παιδιά που φιλοξενούνται στο ΚΗΦ της Βέροιας, βρίσκονται σε οριακή κατάσταση κινδύνου. Ακόμη και μετά από μακροχρόνια παροχή φροντίδας, οι παράγοντες κινδύνου που σχετίζονται με την οικογένεια είναι μεγάλης επιρροής. Επομένως, η ολοκλήρωση της παρεχόμενης φροντίδας από το ΚΗΦ θα ήταν σκόπιμο να περιλαμβάνει τη δυνατότητα της προστατευμένης διαβίωσης, για παιδιά σε υποτροπή της κατάστασης κινδύνου που τα χαρακτηρίζει.

Προβλήματα από το Σπίτι της Βεργίνας

Τα παιδιά που φιλοξενούνται στο Σπίτι της Βεργίνας, θα παραμείνουν σε αυτό μέχρι την ηλικία των 18 ετών, εκτός εάν προκύψει εντωμεταξύ αναδοχή, επιστροφή στην οικογένεια ή απομάκρυνση από άλλη αιτία. Η συνήθης προοπτική ,  είναι η παραμονή στο Σπίτι  μέχρι την ενηλικίωσή τους. Ο κίνδυνος ιδρυματοποίησης –και μόνο λόγω της μακράς παραμονής- είναι υπαρκτός.

Η ολοκλήρωση των παρεχόμενων υπηρεσιών από το Σπίτι της Βεργίνας με την παροχή της δυνατότητας μετάβασης των φιλοξενούμενων σε συνθήκες ημιαυτόνομης διαβίωσης, έως την ενηλικίωσή τους είναι απαραίτητη. Η μετάβαση αυτή, που προετοιμάζεται και από νωρίτερα μέσα από την εκπαίδευση που παρέχεται, διασφαλίζει την ομαλή ένταξη των εφήβων και των νέων στην κοινωνική και οικονομική πραγματικότητα.

Συμπεράσματα και λύσεις μέσω της Δομής

Η Στέγη Ημιαυτόνομης Διαβίωσης Νέων στη Βέροια έχει σκοπό την ομαλή μετάβαση στις συνθήκες της κοινωνικής πραγματικότητας παιδιών που φιλοξενήθηκαν σε δομές, ή ανήκοντας σε δυσλειτουργικές οικογένειες βρέθηκαν σε κίνδυνο και χρειάζονται ένα προσαρμοστικό μεταβατικό πλαίσιο διαβίωσης για να επιβιώσουν.

Η επιθυμητή μετάβαση περιλαμβάνει την σταδιακή απεξάρτηση από το προστατευτικό περιβάλλον, την εκπαίδευση στην αντιμετώπιση των καθημερινών θεμάτων ρουτίνας και την απόκτηση επαγγελματικού προσανατολισμού.

Είναι, συνεπώς, μεγάλη ανάγκη, τόσο για τον Οργανισμό, όσο και για την κοινότητα της ευρύτερης περιοχής της Κ. Μακεδονίας, η απόκτηση  των δυνατοτήτων που θα παρέχει η νέα Δομή.