Κλείσιμο
Καλάθι
Κλείσιμο

ΠΡΟΣΤΕΘΗΚΑΝ ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ:

Μερικό Σύνολο:
Εκπαιδευτικά προγράμματα στα σχολεία

Εκπαιδευτικά προγράμματα στα σχολεία

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ενέκρινε τη διεξαγωγή κατά το σχολικό έτος 2020-2021, δύο προγραμμάτων, που σχεδίασε και υπέβαλε η Πρωτοβουλία για το Παιδί.
Τα προγράμματα αυτά είναι:
Α. «Προστατεύω το σώμα μου» και
Β. «Η δύναμη του εθελοντισμού-το παράδειγμα της Πρωτοβουλίας για το Παιδί»

Παρουσίαση των προγραμμάτων με λίγα λόγια

Α. «Προστατεύω το σώμα μου»
Διαπιστώσεις-αναγκαιότητα προγράμματος
Η παραμέληση και η κακοποίηση των παιδιών (σωματική, ψυχολογική και σεξουαλική) έχουν λάβει σοβαρές διαστάσεις και στη χώρα μας, με καταστρεπτικά αποτελέσματα στη ζωή, την ψυχική υγεία και τη κοινωνική λειτουργικότητα των θυμάτων. Η επανάληψη του φαύλου κύκλου της βίας με την μετατροπή των θυμάτων σε μελλοντικούς θύτες, επιτείνει τις σοβαρές συνέπειες αυτού του κοινωνικού φαινόμενου. Η ένταξη στην εκπαιδευτική διαδικασία μαθημάτων πρόληψης, αποτροπής και αντιμετώπισης είναι ζωτικής σημασίας για την αναχαίτιση, τον περιορισμό και τον έλεγχο των περιστατικών, προς όφελος εν τέλει της κοινωνικής συνοχής. Το Σχολείο είναι ο ζωτικός και κατάλληλος χώρος, τόσο για την ανάπτυξη ενός σχεδιασμένου προγράμματος ενημέρωσης και πρόληψης, όσο και για τον εντοπισμό και αντιμετώπιση κρουσμάτων παραμέλησης-κακοποίησης.
Στόχοι του προγράμματος
Το πρόγραμμα αποσκοπεί στον εφοδιασμό των μαθητών με εκείνες τις γνώσεις και τις ιδέες, που θα τους βοηθήσουν να προστατεύουν τον εαυτό τους από κακόβουλες προθέσεις τρίτων με εκμάθηση στρατηγικών ασφάλειας και αποφυγής κινδύνων, να θεμελιώσουν υγιείς διαπροσωπικές σχέσεις και να ενισχύσουν την αυτοεκτίμηση και την ψυχική ανθεκτικότητά τους.
Ομάδα στόχου-διεξαγωγή
Το πρόγραμμα απευθύνεται στους μαθητές και τις μαθήτριες της Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
Προβλέπονται τρεις (3) διδακτικές ώρες για τους μαθητές των τάξεων Α΄ έως και Δ΄ Δημοτικού και τέσσερις (4) διδακτικές ώρες για τις τάξεις Ε΄και Στ΄ Δημοτικού.

Εγχειρίδιο - Προστατεύω το σώμα μου

Β. «Η δύναμη του εθελοντισμού-το παράδειγμα της Πρωτοβουλίας για το Παιδί»

Διαπιστώσεις-αναγκαιότητα προγράμματος
Ο εθελοντισμός στη χώρα μας δεν έχει αναπτυχθεί σε συστηματική βάση. Η σημασία του στην κοινωνικοποίηση και στην εξέλιξη των παιδιών και των νέων και στη συγκρότηση κοινωνίας πολιτών πάνω στις υγιείς βάσεις της αλληλεγγύης και της προσφοράς είναι μεγάλη. Η κοινή αυτή διαπίστωση απορρέει και από την παρατήρηση της συμβολής των εθελοντών νεαρής  κυρίως ηλικίας στο έργο της Πρωτοβουλίας για το Παιδί, αλλά και από την ωφέλεια που αποκομίζουν αυτοί, μέσω της εθελοντικής τους δράσης.
Στόχοι του προγράμματος
Το πρόγραμμα έχει σκοπό να εισαγάγει τους μαθητές στην έννοια του εθελοντισμού και να τους βοηθήσει να κατανοήσουν την δύναμη που έχει η συνεργασία πολλών εθελοντών για ένα κοινό σκοπό, μέσω της ευχάριστης βιωματικής άσκησης και της συζήτησης που καθοδηγεί ο εισηγητής- εμψυχωτής. Οι μαθητές συνειδητοποιούν  τον αντίκτυπο που έχουν οι ατομικές μας πράξεις στο κοινωνικό σύνολο αλλά και το πώς μπορούν μικρές δράσεις εθελοντισμού-προσφοράς, όταν συνδυαστούν και οργανωθούν, να έχουν ένα μεγάλο και θετικό αποτέλεσμα, ώστε τελικά να κινητοποιούνται και να αναλαμβάνουν παρόμοιες πρωτοβουλίες.
Ομάδα στόχου-διεξαγωγή
Το πρόγραμμα απευθύνεται στους μαθητές και τις μαθήτριες της Ε΄ και ΣΤ΄ Δημοτικού και όλων των τάξεων Γυμνασίου και Λυκείου Γενικής Εκπαίδευσης και Λυκείου Επαγγελματικής Εκπαίδευσης του Νομού Ημαθίας και προσαρμόζεται από τον εμψυχωτή ανάλογα με την ηλικία, το γνωστικό επίπεδο αλλά και την εμπειρία των μαθητών στον εθελοντισμό.
 Εγχειρίδιο - Η δύναμη του εθελοντισμού


Πληροφορίες για την υποδοχή και εκτέλεση των προγραμμάτων
Η συμμετοχή είναι προαιρετική και δωρεάν, ενώ είναι απαραίτητη η ενυπόγραφη δήλωση συναίνεσης των γονέων των μαθητών.
Πληροφορίες
«Προστατεύω το σώμα μου»
Μαρία Πανταζή, Ψυχολόγος στο Κέντρο Συμβουλευτικής και Θεραπείας Τραύματος της Πρωτοβουλίας για το Παιδί
Βενιζέλου 46 Βέροια, ΤΚ 59131, τηλ. 2331023700
«Η δύναμη του εθελοντισμού-το παράδειγμα της Πρωτοβουλίας για το Παιδί»
Κοσμάς Παπαχρήστου, υπεύθυνος Επικοινωνίας και Εθελοντισμού της Πρωτοβουλίας για το Παιδί
Γραφεία Διοίκησης-Εθελοντών, Ανοίξεως 19 Βέροια, ΤΚ 59131, τηλ. 2331029571