Κλείσιμο
Καλάθι
Κλείσιμο

ΠΡΟΣΤΕΘΗΚΑΝ ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ:

Μερικό Σύνολο:
Δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος

Δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος

Η Πρωτοβουλία για το Παιδί ανακοινώνει μία νέα Δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος προς τον Οργανισμό. Η Δωρεά παρέχεται προς υποστήριξη της λειτουργίας του Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας, δυναμικότητας 40 παιδιών, καθώς και της διοικητικής επάρκειας του όλου Οργανισμού.

Η Δωρεά του ΙΣΝ θα ενισχύσει πολύ σημαντικά το έργο της Δομής και της Διοίκησης, συμβάλλοντας στην υπόθεση της φροντίδας και προστασίας παιδιών σε ανάγκη και σε κίνδυνο. Ειδικότερα η Δωρεά θα προωθήσει τη στοχοθεσία του Κέντρου ως εναλλακτικής Δομής παιδικής προστασίας, ανασχετικής της πορείας παιδιών και εφήβων που είναι μέλη δυσλειτουργικών οικογενειών, προς την παραβατική συμπεριφορά και το κοινωνικό περιθώριο.

Η Πρωτοβουλία για το Παιδί θα ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις που αυτονόητα απορρέουν από τη συμβατική σχέση και στην εμπιστοσύνη του Ιδρύματος, πολλαπλασιάζοντας τον κοινωνικό αντίκτυπο του project και του όλου έργου της.