Κλείσιμο
Καλάθι
Κλείσιμο

ΠΡΟΣΤΕΘΗΚΑΝ ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ:

Μερικό Σύνολο:
Διαδικασία κρίσης για την επιλογή Φροντιστή γενικών καθηκόντων στο ΚΗΦ

Διαδικασία κρίσης για την επιλογή Φροντιστή γενικών καθηκόντων στο ΚΗΦ

Ανακοινώνουμε τα αποτελέσματα της διαδικασίας πρόσληψης Φροντιστή γενικών καθηκόντων για το Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας παιδιών σε κίνδυνο της Βέροιας, που έγινε στα πλαίσια της εξυπηρέτησης των στόχων και αναγκών της Πράξης «Επέκταση, διεύρυνση και αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών από το Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας παιδιών σε κίνδυνο της Βέροιας», Κωδικός ΟΠΣ 5029302.


Την Παρασκευή, 23 Οκτωβρίου 2020, συνήλθε σε συνεδρίαση η Επιτροπή Κρίσης για τη θέση Φροντιστή γενικών καθηκόντων στο Κέντρο ημερήσιας φροντίδας της Πρωτοβουλίας για το Παιδί, η οποία αποτελείται από τους

  1. Αριστοτέλη Σιδηρόπουλο, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου
  2. Νικόλαο Καρατόλιο, Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου
  3. Ανδρέα Καπράρα, Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου
  4. Βαλάντη Καραγιάννη, Δ. Διευθυντή του Συλλόγου

προκειμένου να προχωρήσει στην επιλογή Φροντιστή Γενικών Καθηκόντων.

Η Επιτροπή είχε προβεί στον έλεγχο των τυπικών δικαιολογητικών όλων των υποψηφίων, οι οποίοι αρχικά ανέρχονταν σε τριάντα επτά (37). Εξ αυτών αποκλείστηκαν λόγω έλλειψης κάποιων υποχρεωτικών δικαιολογητικών οι ένδεκα (11). Από τους υπόλοιπους 26, αποκλείστηκαν από τη συνέντευξη οι δέκα τέσσερεις (14), μετά από έλεγχο των ουσιαστικών προσόντων στον φάκελό τους.

Η διαδικασία των συνεντεύξεων πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 21/10 και την Πέμπτη 22/10 στα γραφεία της Διοίκησης, επί της οδού Ανοίξεως 19 στη Βέροια. Διατέθηκαν 30 λεπτά της ώρας στη συνέντευξη και 10 λεπτά για την συζήτηση προς αξιολόγηση κάθε υποψήφιου. Η Επιτροπή χρησιμοποίησε φόρμα αξιολόγησης του κάθε υποψηφίου, με ξεχωριστή βαθμολόγηση επί μέρους προσόντων που έχει προεπιλέξει να αξιολογηθούν για τη θέση.

Μετά το πέρας της διαδικασίας προέκυψε το ακόλουθο αποτέλεσμα:

  1. Σ.Κ.
  2. Τ.Ε.
  3. Π.Θ.
  4. Κ.Ν. 

Ακολούθησαν οι υπόλοιποι υποψήφιοι.

Μετά από τα αποτελέσματα αυτά η Επιτροπή αποφασίζει τα εξής:

Επιλέγει τον κύριο Σ.Κ. για τη θέση του Φροντιστή γενικών καθηκόντων στο κέντρο ημερήσιας φροντίδας, εκτιμώντας την υψηλή βαθμολογία που έλαβε, τη γνώση του πεδίου και την ικανότητά του να εκπροσωπήσει τον Οργανισμό στον χώρο της αγοράς.