Κλείσιμο
Καλάθι
Κλείσιμο

ΠΡΟΣΤΕΘΗΚΑΝ ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ:

Μερικό Σύνολο:
Διαδικασία κρίσης για την επιλογή Παιδαγωγού στο Σπίτι της Βεργίνας

Διαδικασία κρίσης για την επιλογή Παιδαγωγού στο Σπίτι της Βεργίνας


Ανακοινώνουμε τα αποτελέσματα της διαδικασίας πρόσληψης Παιδαγωγού με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου μερικής απασχόλησης για το Σπίτι της Βεργίνας, που έγινε στα πλαίσια της εξυπηρέτησης των στόχων και αναγκών της Πράξης «Επέκταση, διεύρυνση και αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών μακράς φιλοξενίας παιδιών σε κίνδυνο από το Σπίτι της Βεργίνας», Κωδικός ΟΠΣ 5029402.

Τη Δευτέρα, 19 Οκτωβρίου 2020, συνήλθε σε συνεδρίαση η Επιτροπή Κρίσης για τη θέση Παιδαγωγού στο Σπίτι της Βεργίνας της Πρωτοβουλίας για το Παιδί, η οποία αποτελείται από τους
1. Αριστοτέλη Σιδηρόπουλο, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου
2. Νικόλαο Καρατόλιο, Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου
3. Ανδρέα Καπράρα, Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου
4. Βαλάντη Καραγιάννη, Δ. Διευθυντή του Συλλόγου
5. Ελισάβετ Καραβασίλη, Διευθύντρια του Σπιτιού της Βεργίνας
προκειμένου να προχωρήσει στην επιλογή  Παιδαγωγού στο Σπίτι της Βεργίνας, για να καταλάβει μία χηρεύουσα θέση λόγω παραίτησης υπηρετούσας Παιδαγωγού.


Η Επιτροπή είχε προβεί στον έλεγχο των τυπικών δικαιολογητικών όλων των υποψηφίων, οι οποίοι αρχικά ανέρχονταν σε είκοσι επτά (27). Εξ αυτών αποκλείστηκαν λόγω έλλειψης κάποιων υποχρεωτικών δικαιολογητικών οι ένδεκα (11). Από τους υπόλοιπους 16, αποκλείστηκαν από τη συνέντευξη οι τέσσερις (4), μετά από έλεγχο των ουσιαστικών προσόντων στον φάκελό τους.
Η διαδικασία των συνεντεύξεων πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 14/10 και την Πέμπτη 15/10 στα γραφεία της Διοίκησης, επί της οδού Ανοίξεως 19 στη Βέροια. Διατέθηκαν 30 λεπτά της ώρας στη συνέντευξη και 10 λεπτά για την συζήτηση προς αξιολόγηση κάθε υποψήφιου. Η Επιτροπή χρησιμοποίησε φόρμα αξιολόγησης του κάθε υποψηφίου, με ξεχωριστή βαθμολόγηση επί μέρους προσόντων που έχει προεπιλέξει να αξιολογηθούν για τη θέση.


Μετά το πέρας της διαδικασίας προέκυψε το ακόλουθο αποτέλεσμα:
1. Τ.N., απόφοιτος του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Φιλόλογος
2. Κ.Χ., απόφοιτος τμήματος Παιδαγωγικής-Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
3. Μ.Αθ., απόφοιτος τμήματος Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου
4. Γ.Ελ., απόφοιτος του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου, Φιλόλογος
Ακολούθησαν οι υπόλοιποι υποψήφιοι. Μετά από τα αποτελέσματα αυτά η Επιτροπή αποφασίζει την πρόσληψη του κυρίου Τ.Ν., για τη θέση Παιδαγωγού στο Σπίτι της Βεργίνας, εκτιμώντας την υψηλή βαθμολογία που έλαβε, τη γνώση του πεδίου και την εθελοντική του διάθεση.