Κλείσιμο
Καλάθι
Κλείσιμο

ΠΡΟΣΤΕΘΗΚΑΝ ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ:

Μερικό Σύνολο:
Πρόσκληση σε Επαναληπτική εκλογική-απολογιστική Γενική Συνέλευση 2024

Πρόσκληση σε Επαναληπτική εκλογική-απολογιστική Γενική Συνέλευση 2024

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Πρωτοβουλίας για το Παιδί προκηρύσσει Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου και της νέας Ελεγκτικής Επιτροπής του Σωματείου και την τροποποίηση του καταστατικού.

Προς τον σκοπό αυτόν καλεί τα μέλη του να προσέλθουν σε επαναληπτική εκλογική-απολογιστική Γενική Συνέλευση, που θα γίνει κατά τα προβλεπόμενα στα άρθρα 11, 12 13,25  και 26 του ισχύοντος Καταστατικού, την Τετάρτη 12 Ιουνίου 2024 και ώρα 17:30 στην Αίθουσα του Επιμελητηρίου Ημαθίας, επί της οδού Κεντρικής 3 στη Βέροια. Η Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί οπωσδήποτε με οποιοδήποτε αριθμό παρισταμένων μελών.

Τα θέματα της Ημερήσιας  Διάταξης είναι:

  1. Απολογισμός του ενημερωτικού, επιμορφωτικού, επιστημονικού και κοινωνικού έργου του Συλλόγου στην τριετία Ιουνίου 2021-Ιουνίου 2024.
  2. Οικονομικός Απολογισμός.
  3. Έγκριση ή μη των απολογισμών.
  4. Προτάσεις προγραμματισμού δράσης  για την επόμενη τριετία 2024-2027.
  5. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και νέας Ελεγκτικής Επιτροπής και απαλλαγή των μελών του ΔΣ και της ΕΕ.
  6. Τροποποίηση καταστατικού.

Δικαίωμα συμμετοχής στην Γενική Συνέλευση έχουν τα οικονομικά τακτοποιημένα μέλη για το έτος 2024.

Το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τα μέλη του Συλλόγου να προσέλθουν στη Συνέλευση μαζικά και να συμμετάσχουν ενεργά, τόσο στο διάλογο που θα αναπτυχθεί, όσο και στις αρχαιρεσίες, για να διαμορφώσουν από κοινού το μέλλον του Οργανισμού της Πρωτοβουλίας για το Παιδί και των Δομών του, συμβάλλοντας ουσιαστικά στο κοινωνικό έργο που επιτελείται, σε μία ιδιαίτερα κρίσιμη περίοδο, τόσο για τον τόπο μας όσο και για τα παιδιά σε κίνδυνο, που προστατεύουμε.