Κλείσιμο
Καλάθι
Κλείσιμο

ΠΡΟΣΤΕΘΗΚΑΝ ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ:

Μερικό Σύνολο:
Διάλεξη στην Σχολή Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης της ΕΛΑΣ

Διάλεξη στην Σχολή Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης της ΕΛΑΣ

«Το τραύμα εφήβων που προέρχονται από δυσλειτουργικά οικογενειακά συστήματα και η σχέση του με την εκδήλωση της παραβατικότητας στην εφηβική ηλικία» ήταν το θέμα της διάλεξης που πραγματοποιήθηκε στην Σχολή Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Ελληνικής Αστυνομίας Βόρειας Ελλάδας στη Βέροια, την Τετάρτη 24 Μαΐου 2023.

Στην τιμητική πρόσκληση της Σχολής Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης της Ελληνικής Αστυνομίας προς το Κέντρο Αναφοράς και Παροχής Συμβουλευτικής της «Πρωτοβουλίας για το Παιδί» ανταποκριθήκαμε με την παρουσία της κοινωνικής λειτουργού, Διευθύντριας της Δομής, Νιώπα Θεοδώρας. Μέσα από την εκπαιδευτική αυτή δράση, σκιαγραφήθηκαν οι βιούμενες εμπειρίες τραύματος των παιδιών θυμάτων κακοποίησης - παραμέλησης, ενώ παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα της ερευνητικής μεθόδου "PHOTOVOICE", μέσα από την οποία έφηβοι σε ανάρρωση, ανέδειξαν τα στοιχεία της απροβλεψίας, της γονεοποίησης, της απώλειας ελέγχου, του επερχόμενου κινδύνου, κ.α. στο πλαίσιο της αλληλεπίδρασής τους με τα ενήλικα μέλη του οικογενειακού τους περιβάλλοντος. Τονίστηκε η σημασία του παράγοντα της χρονιότητας αυτών των δυσχερών εμπειριών όπως εκδραματίζονται σε όλο το φάσμα της ψυχοκοινωνικής ανάπτυξης των παιδιών και των εφήβων. Η χρονιότητα των δυσχερών αυτών εμπειριών συχνά οδηγεί στην εκδήλωση παρορμητικών, επικίνδυνων ή/και παραβατικών συμπεριφορών κατά την εφηβεία και είναι πολύ πιθανόν έφηβοι που ανήκουν σε αυτήν την κατηγορία να αποτελέσουν κοινό πεδίο παρέμβασης των υπηρεσιών παιδικής προστασίας και της αστυνομίας.

Τέλος, παρουσιάστηκε η αναπαράσταση του κοινωνικού δικτύου συνδέσεων/σχέσεων μεταξύ εφήβων που εκδηλώνουν επικίνδυνες/παραβατικές συμπεριφορές στην Κοινότητα της Βέροιας και τονίστηκε η ανάγκη συντονισμού και συνεργασίας μεταξύ των υπηρεσιών, με σκοπό τον σχεδιασμό παρεμβάσεων για την πρόληψη της παγίωσης της παραβατικής συμπεριφοράς που εκδηλώνουν οι έφηβοι, στην πορεία τους προς την ενηλικίωση.