Κλείσιμο
Καλάθι
Κλείσιμο

ΠΡΟΣΤΕΘΗΚΑΝ ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ:

Μερικό Σύνολο:
Προκήρυξη Θέσης Εργασίας «Φροντίστριας-Παιδοκόμου», Απρίλιος 2022

Προκήρυξη Θέσης Εργασίας «Φροντίστριας-Παιδοκόμου», Απρίλιος 2022

Η Πρωτοβουλία για το Παιδί, προκηρύσσει την πλήρωση της ακόλουθης θέσης εργασίας:
Οικόσιτης Φροντίστριας-Παιδοκόμου, με ανοικτό αριθμό πλήρωσης θέσεων, προκειμένου να εργαστούν στις Δομές κλειστής φιλοξενίας του Οργανισμού.

Αναλυτικότερα:

A. Τα απαιτούμενα προσόντα για τη θέση είναι:

 1. Ηλικία από 35 έως 55 ετών
 2. Εμπειρία μητρότητας
 3. Απολυτήριο Γυμνασίου
 4. Καλή σωματική και ψυχική υγεία


Β. Θα εκτιμηθούν ιδιαίτερα επί πλέον προσόντα, όπως:

 1. Προηγούμενη σχετική εμπειρία
 2. Δίπλωμα οδήγησης
 3. Απολυτήριο Λυκείου ή Ανώτερης ή Ανώτατης Σχολής
 4. Χειρισμός Η/Υ
 5. Γνώση ξένης γλώσσας
 6. Γνώσεις νοσηλευτικής
 7. Γνώσεις μαγειρικής
 8. Διάθεση εθελοντισμού


Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την θέση είναι:

 1. Αίτηση (μπορείτε να τη κατεβάσετε πατώντας εδώ)
 2. Βιογραφικό σημείωμα.
 3. Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου.
 4. Αποδεικτικά και τίτλοι σπουδών.
 5. Αποδεικτικά εμπειρίας και συστατικές επιστολές (αν υπάρχουν).
 6. Αποδεικτικά επιπλέον προσόντων, κατά τα ανωτέρω.
 7. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ-ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

 • Οι ενδιαφερόμενες μπορούν να υποβάλουν αίτηση πρόσληψης και τα συνοδευτικά έγγραφά της, στο Γραφείο Διοίκησης της Πρωτοβουλίας για το Παιδί, Ανοίξεως 19, ΤΚ 59131 Βέροια, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, ή ταχυδρομικά, μέχρι την Τρίτη  10 Μαΐου 2022.
 • Αιτήσεις και δικαιολογητικά μπορούν να υποβληθούν και ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: hr@propaidi.org
 • Πληροφορίες στο τηλέφωνο 23310-29571, εργάσιμες ώρες και μέρες.

Συνημμένα:
Αίτηση πρόσληψης