Κλείσιμο
Καλάθι
Κλείσιμο

ΠΡΟΣΤΕΘΗΚΑΝ ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ:

Μερικό Σύνολο:
Πρόσκληση σε Γενική Συνέλευση έγκρισης προϋπολογισμού 2022

Πρόσκληση σε Γενική Συνέλευση έγκρισης προϋπολογισμού 2022

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Πρωτοβουλίας για το Παιδί καλεί τα μέλη του σε τακτική Γενική Συνέλευση, με σκοπό:

  • την έκθεση των πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου 
  • την έγκριση της αναθεώρησης του Προϋπολογισμού του 2021
  • την έγκριση του Προϋπολογισμού του 2022
  • θέματα που θα τεθούν από το ΔΣ και τα μέλη

Προς τον σκοπό αυτόν καλεί τα μέλη του να προσέλθουν στην Γενική Συνέλευση, κατά τα προβλεπόμενα στα άρθρα 10 παρ. α, β και θ, 11, 12 13,25  και 26 του ισχύοντος Καταστατικού, την Δευτέρα 15 Νοεμβρίου 2021. Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, η Συνέλευση θα επαναληφθεί την Δευτέρα 22 Νοεμβρίου 2021, χωρίς άλλη ειδοποίηση και θα διεξαχθεί με οποιαδήποτε απαρτία. Η Συνέλευση θα διεξαχθεί διαδικτυακά.

Τα θέματα της Ημερήσιας  Διάταξης είναι:

  1. Απολογισμός του ενημερωτικού, επιμορφωτικού, επιστημονικού και κοινωνικού έργου του Συλλόγου μέσα στο 2021.
  2. Έγκριση της αναθεώρησης του Προϋπολογισμού του 2021. 
  3. Έγκριση του Προϋπολογισμού του 2022.
  4. Προτάσεις προγραμματισμού δράσης  για την επόμενη περίοδο.

Το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τα μέλη του Συλλόγου να προσέλθουν στη Συνέλευση μαζικά και να συμμετάσχουν ενεργά, για να διαμορφώσουν από κοινού το μέλλον του Οργανισμού της Πρωτοβουλίας για το Παιδί και των Δομών του, συμβάλλοντας ουσιαστικά στο κοινωνικό έργο που επιτελείται.