Κλείσιμο
Καλάθι
Κλείσιμο

ΠΡΟΣΤΕΘΗΚΑΝ ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ:

Μερικό Σύνολο:
26 Ιουνίου, Παγκόσμια Ημέρα κατά των Ναρκωτικών

26 Ιουνίου, Παγκόσμια Ημέρα κατά των Ναρκωτικών

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά των Ναρκωτικών η Πρωτοβουλία για το Παιδί παρουσιάζει σχετικά στατιστικά στοιχεία, τα οποία αναδεικνύουν την αύξηση στη χρήση και διακίνηση ουσιών από εφήβους. Τα στοιχεία προέκυψαν από τους αιτούντες των υπηρεσιών μας στην δομή ΚΕ.ΘΕ.Τ (Κέντρο Θεραπείας Τραύματος) κατά τα έτη 2019 και 2020. 

Από αυτά συνάγεται μια σημαντική αύξηση του αριθμού των ανηλίκων, οι οποίοι σχετίζονται με ουσίες. Αρχικά, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει ο εξαιρετικά χαμηλός μέσος όρος ηλικίας των παιδιών που εμπλεκόταν με παραβατικές ομάδες και συμπεριφορές που βρίσκεται λίγο κάτω από τα 14 έτη, με τάση όμως να μειώνεται από χρονιά σε χρονιά. Επίσης, σύμφωνα με τα στοιχεία μας για το έτος 2019, το 47% των ανηλίκων που έλαβαν υπηρεσίες από τη δομή μας,  εμπλεκόταν με παραβατικές ομάδες και συμπεριφορές, ενώ το 8,46% εξ ’αυτών έκανε χρήση ή και διακίνηση ουσιών. Κατά το έτος 2020 (την χρονιά της πανδημίας) φαίνεται πως σημειώθηκε ραγδαία αύξηση συγκριτικά με το 2019, καθώς το 18% των ανηλίκων που εμπλέκονταν με παραβατικές ομάδες και συμπεριφορές έκανε χρήση ή συμμετείχε στη διακίνηση ουσιών.

Οι πιο πάνω δείκτες αποτελούν ένα ηχηρό καμπανάκι κινδύνου, καθώς η χρήση και η διακίνηση ουσιών συνδέονται με μια «αλυσίδα» από προβληματικές συμπεριφορές.  Ενδεικτικά, η υπηρεσία μας έχει εντοπίσει πως μεταξύ άλλων οι ανήλικοι που σχετίζονται με ουσίες, συχνά συνδέονται και με μικροκλοπές, με φυγές  από το σπίτι, με πρώιμη έναρξη σεξουαλικής δραστηριότητας, με επιθετικές συμπεριφορές, με σύναψη σχέσεων με άλλους παραβατικούς ανηλίκους ή ενηλίκους κ.α 

Πίσω από τις πιο πάνω συμπεριφορές που εκδηλώνουν οι ανήλικοι υπάρχει μια σειρά αιτιών· κυρίως οικογενειακών και κοινωνικών.  Φαίνεται, πως συνήθως στερούνται στενές διαπροσωπικές σχέσεις και ζουν σε δυσλειτουργικά οικογενειακά περιβάλλοντα. Συγχρόνως έχουν ανάγκη για αποδοχή από τους συνομηλίκους τους, ενώ συχνά γίνονται θύματα διακρίσεων. Επιπλέον, σημαντικό ρόλο παίζουν τα εσφαλμένα πρότυπα που υιοθετούν, η επιρροή των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και η επιλογή ειδών μουσικής και τρόπου διασκέδασης. Οι αιτίες αυτές μπορεί να οδηγήσουν τον ανήλικο στην υιοθέτηση παραβατικών συμπεριφορών και τη διάπραξη αξιόποινων  πράξεων. Η χρήση ουσιών συσχετίζεται σημαντικά με την εμφάνιση τέτοιων πράξεων. 

Το πρόβλημα των ναρκωτικών αποτελεί χρόνιο κεντρικό θέμα συζήτησης στους επιστημονικούς χώρους, παρουσιάζοντας ποικίλες προεκτάσεις. Η χρήση ουσιών από ανηλίκους όπως και γενικότερα η εμφάνιση παραβατικής συμπεριφοράς σχετίζονται άμεσα και αναδεικνύουν τις αδυναμίες βασικών θεσμών του συστήματος. Μέσα από αυτόν το φαύλο κύκλο προβάλλεται  η ανάγκη για δημιουργία ανοιχτών δομών φροντίδας, αντίστοιχων με την δομή μας ΚΗΦ (Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας), οι οποίες να εξειδικεύονται στις ανάγκες των παραβατικών εφήβων και να δουλεύουν με την καλλιέργεια των  κοινωνικών δεξιοτήτων τους και την θεραπεία του τραύματος τους. Ανάγκη επίσης υπάρχει για ενίσχυση των δομών, οι οποίες ασχολούνται και με την ψυχολογική απεξάρτηση των εφήβων και την πρόληψη τους. 

Η Πρωτοβουλία για το Παιδί εδώ και 13 πλέον χρόνια προωθεί δράσεις ενημέρωσης, πρόληψης και καταπολέμησης κάθε είδους βίας, ενισχύει προσπάθειες που επιχειρούν να επιλύσουν το συγκεκριμένο πρόβλημα και συνεργάζεται με άλλους φορείς οι οποίοι δραστηριοποιούνται προς την ίδια κατεύθυνση, όπως με το Κέντρο Πρόληψης ΠΡΟΣΒΑΣΗ με το οποίο η Οργάνωση μας συνεργάζεται με στόχο την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και την προαγωγή της επιστημονικής έρευνας που σκοπό έχουν την φροντίδα και προστασία παιδιών, εφήβων και νέων.