Κλείσιμο
Καλάθι
Κλείσιμο

ΠΡΟΣΤΕΘΗΚΑΝ ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ:

Μερικό Σύνολο:
Συγκρότηση σε Σώμα του νέου Διοικητικού Συμβουλίου

Συγκρότηση σε Σώμα του νέου Διοικητικού Συμβουλίου

Συγκροτήθηκε κατά τη συνεδρίαση της Τρίτης 22 Ιουνίου 2021, σε Σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Πρωτοβουλίας για το Παιδί, μετά τις Αρχαιρεσίες της 16-6-2021.

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο έχει ως εξής:

1. Πρόεδρος: Αριστοτέλης Σιδηρόπουλος του Νικολάου, σ. Αρχιτέκτων ΕΜΠ
Στον Πρόεδρο ανατίθενται, κατά τις προβλέψεις του άρθρου 16 παρ. 4  του Καταστατικού και τα καθήκοντα του υπεύθυνου του τομέα  ειδικής γραμματείας.

2. Αντιπρόεδρος:  Νικόλαος Καρατόλιος του Αντωνίου, Μηχανολόγος Μηχανικός
Στον Αντιπρόεδρο ανατίθενται, κατά τις προβλέψεις του άρθρου16 παρ. 4 του Καταστατικού και τα καθήκοντα του υπεύθυνου του τομέα  περιουσίας.

3. Γραμματέας:  Ανδρέας Καπράρας του Γεωργίου, Συμβολαιογράφος
Στον Γραμματέα ανατίθενται, κατά τις προβλέψεις του άρθρου 16 παρ. 4 του Καταστατικού και τα καθήκοντα του υπεύθυνου του τομέα  εθελοντών.

4. Ταμίας:  Αικατερίνη Νεδέλκου του Γρηγορίου, Φαρμακοποιός
Στην Ταμία ανατίθενται, κατά τις προβλέψεις του άρθρου 16 παρ. 4 του Καταστατικού και τα καθήκοντα του υπεύθυνου του τομέα εμπορικής δραστηριότητας-FRONT.

5. Μέλος: Μάνος Βαρακλής του Αθανασίου, Εκπαιδευτικός
Στο Μέλος, ανατίθενται, κατά τις προβλέψεις του άρθρου 16 παρ. 4 του Καταστατικού και τα καθήκοντα του υπεύθυνου του τομέα  εκδηλώσεων.