Κλείσιμο
Καλάθι
Κλείσιμο

ΠΡΟΣΤΕΘΗΚΑΝ ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ:

Μερικό Σύνολο:
Πρόσκληση σε επαναληπτική εκλογική - απολογιστική Συνέλευση

Πρόσκληση σε επαναληπτική εκλογική - απολογιστική Συνέλευση

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Πρωτοβουλίας για το Παιδί προκηρύσσει Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου και της νέας Ελεγκτικής Επιτροπής του Σωματείου.

Προς τον σκοπό αυτόν καλεί τα μέλη του να προσέλθουν σε επαναληπτική εκλογική-απολογιστική Γενική Συνέλευση, που θα γίνει κατά τα προβλεπόμενα στα άρθρα 11, 12 13,25  και 26 του ισχύοντος Καταστατικού, την Τετάρτη 16 Ιουνίου 2021 και ώρα 18:00 στο Κέντρο ημερήσιας φροντίδας του Οργανισμού, που βρίσκεται στην οδό Σ. Πέτρουλα 7, (απέναντι από την Αστυνομική Διεύθυνση Ημαθίας), στη Βέροια. Η Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί οπωσδήποτε με οποιοδήποτε αριθμό παρισταμένων μελών.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν τα μέλη που θα έχουν τακτοποιήσει μέχρι την ώρα έναρξης τις ταμειακές τους υποχρεώσεις: εξοφλώντας τη συνδρομή του 2021 (20€) και πληρώνοντας για τα προηγούμενα έτη συνολικό ποσόν 20€, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους.

Τα θέματα της Ημερήσιας  Διάταξης είναι:

  1. Απολογισμός του ενημερωτικού, επιμορφωτικού, επιστημονικού και κοινωνικού έργου του Συλλόγου στην τριετία Ιουνίου 2018-Ιουνίου 2021. (Δείτε το έργο σε τίτλους πατώντας εδώ)
  2. Οικονομικός Απολογισμός. (Δείτε τον πατώντας εδώ)
  3. Έγκριση ή μη των απολογισμών.
  4. Προτάσεις προγραμματισμού δράσης  για την επόμενη τριετία 2021-2024.
  5. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και νέας  Ελεγκτικής Επιτροπής.

Το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τα μέλη του Συλλόγου να προσέλθουν στη Συνέλευση μαζικά και να συμμετάσχουν ενεργά, τόσο στο διάλογο που θα αναπτυχθεί ,όσο   και στις αρχαιρεσίες , για να διαμορφώσουν  από κοινού το μέλλον του Οργανισμού της Πρωτοβουλίας για το Παιδί και των Δομών του, συμβάλλοντας ουσιαστικά στο κοινωνικό έργο που επιτελείται, σε μία ιδιαίτερα κρίσιμη περίοδο, τόσο για τον τόπο μας όσο και για τα παιδιά σε κίνδυνο, που προστατεύουμε.

Τα μέλη που για οποιονδήποτε λόγο δεν μπορούν να προσέλθουν και επιθυμούν να ψηφίσουν, παρακαλούνται να απευθυνθούν στα γραφεία διοίκησης-εθελοντών και να ενημερωθούν από τον κ. Κοσμά Παπαχρήστου για τη δυνατότητα επιστολικής ψήφου (τηλ. 23310-29571).


Για το Διοικητικό  Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος: Αριστοτέλης  Σιδηρόπουλος
Ο Γραμματέας: Ανδρέας Καπράρας