Κλείσιμο
Καλάθι
Κλείσιμο

ΠΡΟΣΤΕΘΗΚΑΝ ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ:

Μερικό Σύνολο:
Πρόσκληση σε Εκλογική - Απολογιστική Συνέλευση

Πρόσκληση σε Εκλογική - Απολογιστική Συνέλευση

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Πρωτοβουλίας για το Παιδί προκηρύσσει Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου και της νέας Ελεγκτικής Επιτροπής του Σωματείου.

Προς τον σκοπό αυτόν καλεί τα μέλη του να προσέλθουν σε εκλογική-απολογιστική Γενική Συνέλευση, που θα γίνει κατά τα προβλεπόμενα στα άρθρα 11, 12 13,25  και 26 του ισχύοντος Καταστατικού, την Τετάρτη 9 Ιουνίου 2021 και ώρα 18:00 στην Αίθουσα του Επιμελητηρίου Ημαθίας, που βρίσκεται έναντι της Λέσχης Αξιωματικών, επί της οδού Κεντρικής στη Βέροια. Σε περίπτωση υγειονομικού κωλύματος την στιγμή της διεξαγωγής, η Συνέλευση θα γίνει στο Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας, Σ. Πέτρουλα 7, έναντι του Αστυνομικού Μεγάρου Ημαθίας (θα εκδοθεί εγκαίρως ανακοίνωση, εάν χρειαστεί). Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, η Συνέλευση θα επαναληφθεί την Τετάρτη 16 Ιουνίου 2021, την ίδια ώρα (18:00) και στον ίδιο χώρο, χωρίς άλλη ειδοποίηση και θα διεξαχθεί με οποιαδήποτε απαρτία. 

Τα θέματα της Ημερήσιας  Διάταξης είναι:

  1. Απολογισμός του ενημερωτικού, επιμορφωτικού, επιστημονικού και κοινωνικού έργου του Συλλόγου στην τριετία Ιουνίου 2018-Ιουνίου 2021.
  2. Οικονομικός Απολογισμός.
  3. Έγκριση ή μη των απολογισμών.
  4. Προτάσεις προγραμματισμού δράσης  για την επόμενη τριετία 2021-2024.
  5. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και νέας Ελεγκτικής Επιτροπής.

Το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τα μέλη του Συλλόγου να προσέλθουν στη Συνέλευση μαζικά και να συμμετάσχουν ενεργά, τόσο στο διάλογο που θα αναπτυχθεί, όσο και στις αρχαιρεσίες, για να διαμορφώσουν από κοινού το μέλλον του Οργανισμού της Πρωτοβουλίας για το Παιδί και των Δομών του, συμβάλλοντας ουσιαστικά στο κοινωνικό έργο που επιτελείται, σε μία ιδιαίτερα κρίσιμη περίοδο, τόσο για τον τόπο μας όσο και για τα παιδιά σε κίνδυνο, που προστατεύουμε.

Όσοι επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα για κάποια από τις θέσεις παρακαλούνται να υποβάλλουν Αίτηση συμμετοχής στις αρχαιρεσίες μέχρι τη Δευτέρα 7 Ιουνίου 2021 στο Γραφείο Διοίκησης, Ανοίξεως 19, Βέροια, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες ή ηλεκτρονικά στη διεύθυνση administration@propaidi.org.

Συνημμένα:
Αίτηση συμμετοχής στις αρχαιρεσίες