Κλείσιμο
Καλάθι
Κλείσιμο

ΠΡΟΣΤΕΘΗΚΑΝ ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ:

Μερικό Σύνολο:
Διαδικασία κρίσης για την επιλογή Ψυχολόγων για τη ΣΗΔ και το ΚΗΦ

Διαδικασία κρίσης για την επιλογή Ψυχολόγων για τη ΣΗΔ και το ΚΗΦ

Ανακοινώνουμε τα αποτελέσματα της διαδικασίας πρόσληψης Ψυχολόγων για τη Στέγη Ημιαυτόνομης Διαβίωσης Νέων της Βέροιας και του Κέντρου ημερήσιας φροντίδας και στήριξης οικογένειας της Βέροιας, Δομών που έχουν ενταχθεί αντίστοιχα στις Πράξεις «Ίδρυση και λειτουργία στέγης προστατευόμενης διαβίωσης νέων που προέρχονται από δυσλειτουργικές οικογένειες ή φιλοξενούνται σε δομές παιδικής προστασίας στη Βέροια», με Κωδικό ΟΠΣ 5029408 και «Επέκταση, διεύρυνση και αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών από το Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας παιδιών σε κίνδυνο της Βέροιας», με κωδικό ΟΠΣ 5029302,  στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020».

Την Τετάρτη 21 Απριλίου 2021, συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της Πρωτοβουλίας για το Παιδί και αφού έλαβε υπόψη της τη βαθμολογία των υποψηφίων μετά από τις συνεντεύξεις που δόθηκαν ενώπιον της επιτροπής που αποτελούσαν  ο Αντιπρόεδρος κ.Καρατόλιος, ο Γραμματέας του Δ.Σ. κ.Καπράρας και ο Δ. Διευθυντής κ.Καραγιάννης, κατέληξε στα εξής αποτελέσματα:

Θέση Ψυχολόγων στο ΚΗΦ και στη ΣΗΔ (γενικά αποτελέσματα)

Για τις θέσεις δύο Ψυχολόγων, μετά από την προκήρυξη του Δ.Σ. με αριθμό πρωτοκόλλου 47/1-3-2021, υπέβαλαν αίτηση 29 υποψήφιοι. Εξ αυτών οι 13 αποκλείστηκαν για τυπικούς λόγους. Από τους υπόλοιπους, με κριτήρια πρώτης αξιολόγησης κλήθηκαν σε συνέντευξη οι 16, εκ των οποίων προσήλθαν οι 11. Μετά από τη διεξαγωγή των συνεντεύξεων, επελέγησαν κατά σειρά αξιολόγησης οι εξής:

  1. Γ. Χ.
  2. Ρ. Ιφ.
  3. Τ. Αν.
  4. Μ. Κ.
  5. Κ. Αν.
  6. Γ. Αρ.
  7. Π. Ελ.

Ακολούθησαν οι υπόλοιποι υποψήφιοι. Μετά από τα αποτελέσματα αυτά, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να προσληφθούν η κυρία Ρ.Ιφ. για τη ΣΗΔ και η κυρία Μ.Κ. για το ΚΗΦ, καθώς η κυρία Γ.Χ. και η κυρία Τ.Αν. δήλωσαν κώλυμα στο να αναλάβουν την θέση.