Κλείσιμο
Καλάθι
Κλείσιμο

ΠΡΟΣΤΕΘΗΚΑΝ ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ:

Μερικό Σύνολο:
Πρόσκληση σε Επαναληπτική Γενική Συνέλευση

Πρόσκληση σε Επαναληπτική Γενική Συνέλευση

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Πρωτοβουλίας για το Παιδί καλεί τα μέλη του σε Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση, με σκοπό:

  • την έκθεση των πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου 
  • την έγκριση του οικονομικού απολογισμού του 2020 και του ειδικού απολογισμού του 2020
  • την έγκριση του απολογισμού των δράσεων για το 2020
  • θέματα που θα τεθούν από το ΔΣ και τα μέλη


Η Συνέλευση, λόγω των εκτάκτων μέτρων κατά της πανδημίας,  θα πραγματοποιηθεί υπό διαφορετικές συνθήκες από τις κρατούσες μέχρι τώρα, ως εξής:

ΤΡΟΠΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Η Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά, μέσω πλατφόρμας τηλεδιασκέψεων της Πρωτοβουλίας για το Παιδί.

ΧΡΟΝΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Ο χρόνος πραγματοποίησης μετατίθεται, προκειμένου να υπάρξει η κατάλληλη προετοιμασία. Η Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 22 Φεβρουαρίου 2021 (αντί της Τετάρτης 17/2/2021), στις 18:00.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΛΩΝ

Όλα τα μέλη θα ειδοποιηθούν με e-mail ή με sms και θα ανακοινωθεί εγκαίρως ο σύνδεσμος μέσω του οποίου θα μπορούν να παρακολουθήσουν. Όσα μέλη δεν έχουν δηλώσει e-mail ή αριθμό κινητού  παρακαλούνται να επικοινωνήσουν  με τη Διοίκηση στο 2331029571, προς εξεύρεση τρόπου επικοινωνίας και συμμετοχής.

Κατά τα λοιπά η Συνέλευση διέπεται από τα προβλεπόμενα στα άρθρα 10 παρ. α, β και θ, 11, 12 13,25  και 26 του ισχύοντος Καταστατικού, και θα πραγματοποιηθεί οπωσδήποτε, ανεξαρτήτως αριθμού συμμετεχόντων μελών. 


Τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης είναι:

  1. Απολογισμός του ενημερωτικού, επιμορφωτικού, επιστημονικού και κοινωνικού έργου του Συλλόγου μέσα στο 2020.
  2. Έγκριση οικονομικού Απολογισμού έτους 2020.
  3. Προτάσεις προγραμματισμού δράσης  για την επόμενη περίοδο.

Το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τα μέλη του Συλλόγου να προσέλθουν στη Συνέλευση μαζικά και να συμμετάσχουν ενεργά, για να διαμορφώσουν  από κοινού το μέλλον του Οργανισμού της Πρωτοβουλίας για το Παιδί και των Δομών του, συμβάλλοντας ουσιαστικά στο κοινωνικό έργο που επιτελείται.